Podkategória:

27.01.2012 - 21:17
css/images/bg.jpg
Základné požiadavky na hardwér, softwér a iné užitočné informácie ako spustiť CryEngine SDK...
8.02.2012 - 18:11
!cryengine/crydev/001/thumb.jpg
V CryENGINE 3 Free SDK balíku sa nachádza aj aplikácia nazvaná "Launcher.exe". Tento súbor sa dá nájsť v adresári Bin64 (Bin32 pre 32bit) vnútri hlavného adresára nainštalovaného SDK.
!cryengine/crydev/002/thumb.jpg
Popíšeme si adresárovú štruktúru CryEngine, čo sa kde nachádza...
!cryengine/crydev/003/thumb.jpg
Od verzie CryEngine 3.1.0 prináša Crytek podporu pre presmerovanie adresára hry na iné miesto na hard disku...
15.02.2012 - 13:22
css/images/thumb.jpg

Tento článok vám pomôže nájsť Sandbox na hard disku a spustiť Sandbox Editor.

css/images/thumb.jpg

Použite argumenty príkazového riadku na zmenu funkcionality Sandbox Editora pri štarte.

css/images/thumb.jpg

V prípade ak sa stane Sandbox Editor nestabilný, nasledujte tieto inštrukcie na obnovenie defaultné nastavenia Editora. 

css/images/thumb.jpg

Naučíme sa ako zmeniť špecifické vlastnosti Sandboxu, a taktiež si ukážeme čo ktorá vlastnosť robí. 

css/images/thumb.jpg

Inštrukcie na nainštalovanie Perforce Pluginu do Sandboxu.

css/images/thumb.jpg

Užívatelia, ktorý nepoznajú Sandbox Editor nájdu v tomto prehľade veľa užitočných informácií o rozhraní v ktorom sa budeme pohybovať.