001. Miestnosť
7.02.2007 - 20:35,
(Autor: theVlk)
Tento tutoriál vám úmožní vytvoriť Základnú miestnosť, ukáže vám tvorbu brushov, ako sa robí hollowing, umiestnenie hráča, pridanie zdroja svetla a zopár základných texturovacích postupov v Hammeri. Túto miestnosť budeme používať aj v nasledujúcich tutoriáloch.
 1. Otvorte Hammer
 2. Kliknite na file|new
 3. Kliknite na nástroj Block blocktool alebo stlačte SHIFT+B
 4. Uistite sa,že na pravej strane obrazovky, pod položkou Objects svieti nástroj Block
 5. V 2dTop(x/y) pohľade stlačte ľavé tlačidlo myšy, ťahaňím si vytvoríte miestnosť ľubovolnej veľkosti.

  top2d
 6. TIP...
  Je výhodne držať sa počtu 1024 mriežkových liniek na mriežke, tak dlho ako je to možné. To zlepší výkon hracieho enginu.
 7. Všimnite si,že program vám ukazuju aktuálnu veľkost miestnosti(dĺžka a širka), keď ju kreslíte. (512 x 512 je dobré)
 8. V side view(bočný pohľad), stlačte a držte malú bielú bodku v strede spodnej čiary, ťahajte ju dolu, až kým nemáte miestnosť 128 jednotiek vysokú.

  side2d

 9. Kliknite na Browse(prehľadávať) v okne Textúry: tu máte k dispozícii všetky potrebné textúry.
 10. V okne Filter napíšte Nodraw

  texwind
 11. No Draw ...
  Nodraw materiál pomáha zvýšiť výkon Source enginu tým,že nerenderuje povrch, na ktorý je použitý. Akýkoľvek povrch, ktorý hráč nikdy v hre neuvidí, može byť texturovaný Nodraw-om, takže to dáva zmysel, ak použijete toto ako svoju default(predvolenú) textúru, potom už len texturujete povrch, ktorý je pre hráča viditeľný, tým ušetríte nejakú prácu a zároveň zvýšite výkon enginu.
 12. Kliknite dvakrát na Nodraw textúru, ktorá sa vám objaví.
 13. Okno s textúrami sa zatvorí a vráti vás späť do editoru. Nodraw je teraz v paneli s textúrami.
 14. Stlačte Enter.
 15. Práve ste v editore vytvorili trojrozmernú kocku: 512 x 512 x 128. Táto kocka sa odborne nazýva BRUSH
 16. Kliknite na nástroj Selector v paneli nástrojov. selector
  Označený brush je potom červeny a má osem malých bielych bodiek.

  selectbrush

  Aby ste sa v ňom mohli prechádzať, musíte ho najprv "vyhĺbiť" tzv. hollow.
 17. V menu kliknite na Tools, a potom na Make Hollow(vytvoriť "dutinu") (CTRL+H). Zjaví sa vám okno. Tu si môžte zmenit hŕubku stien, Vždy začinam vyhlbovať zvonka, lebo to ponechá rozmer miestnosti (napr. 512 x 512 x 512), takže pridajte znamienko mínus pred číslo. Môžete zmeniť hrúbku ľubovolne, my si ju zmeníme na -16.

  hollow

  Kliknite na OK.
 18. Teraz už máte miestnosť, mali by ste ju vidieť v 3D okne. (Kliknite na <kameru v 3D pohľade a zvolte 3d Textured - texturované)
  Umiestnite svoj kurzor v okne kamery (camera window), a stlačte Z na klávesnici. Kurzor sa zmení na krížik.
 19. CAMERA
  Ak váš 3d pohľad je čierny a nevidíte miestnosť, kliknite na nástroj Camera cam alebo stlačte SHIFT+ C umiestnite kurzor myšky do 2d pohľadu, držte ľavý gombík a potiahnite - tým umiestnite kameru do mapy pre Hammer (je to modrá kružnica s červenou čiarou). Uistite sa, že je aspoň 'v' dvoch 2d pohľadoch. Možete ňou hýbať stlačením LTM a posúvaním. Kamera je viditeľná v 2d pohľadoch len vtedy, ak je ikonka Camera zvolená,zmizne, ak si vyberiete iný nástroj.Držaním klávesy SHIFTmôžete umiestniť toľko kamier, koľko len chcete.Prepínať sa môžete medzi nimi tak, že jednoducho kliknete na tú, ktorú práve potrebujete.
 20. Ak sa budete pohybovať myškou okolo 3D okna, vaša miestnosť sa zjaví. Pohnúť sa s smerom k nej môžete stlačením klávesy 'W', naspäť klávesou 'S', do prava 'D' a do ľava je to klávesa 'A', presne ako v hre. Myškou si môžete celú miestnosť prezrieť. Stlačte znova Z, aby ste sa dostali "von" z kamery.
  Mali by ste vidieť svoju veľkú miestnosť, ktorá je otextúrovaná textúrou CAULK. Teraz si pridajme textúru do miestnosti !
 21. Kliknite na zeleno-modro-červenú kocku na ľavom panely nástrojov. faceedit

 22. Tento nástroj sa volá Toggle Texture Application alebo Face Edit Sheet.
  S týmto nástrojom môžete zodvihnúť, meniť veľkosť, otáčať, odkláňať v akejkoľvek osi a zmeniť hodnotu lightmapu na vašich textúrach.


 23. Kliknutím na Browse(prehľadávať) sa znovu ocitnete v prehľadávači textúr(texture browser). Vymažte z Filtra Nodraw . Teraz napíšte wall(stena) a vyberte si textúru steny.
  TIP ...
  Jedno kliknutie na textúru vám úmožní preskrolovať celý obsah pomocou myšky.
 24. Kliknite dvakrát na vašu textúru (Ja som na teraz použil plaster/wallpaper002a ), potom, v Face Edit Sheet klinite na Mode: Lift and Select.Z rolovacieho menu kliknite na Apply Texture and Values(použiť textúry a hodnoty).
 25. Stlačte klávesu Z, majte pri tom kurzor na okne kamery(camera window), to vám úmožní jednodochým ľavým kliknutím myšky pridať textúru na vami zvolenú stenu.
 26. Teraz spravte to isté ,najdite si textúru pre podlahu a strop. (Napíšte floor alebo ceiling do Filtra). Ja som použil concrete/concretefloor011a na podlahu a concrete/concreteceiling003a na strop.
  Zatvorte okno Face Edit Sheet
  Teraz vložíme hráča do hry.
 27. Kliknite na nástroj Entity Toolenttool

  Na pravej strane editora uvidíte Categories(kategórie) a pod tým Entities. Potom pod tým najdete Objects a na záver najdete, to čo potrebujeme Info_player_start.

  entwindow

  Ak sa Info_player_start nezobrazí, jednoducho kliknite na šípku a vyberte si danú entitu z abecedného poradia entít.

  entlist

  V 2D okne sa váš kurzor opäť zmení na os s krížikom!!
 28. Najjednoduchší spôsob ako vložiť "entity" na podlahu je prepnutie sa do 3D okna. Takže kliknite na podlahu. Samozrejme môžete entitou hýbať i v 2d pohľade, aby ste sa mohli trafiť na správne miesto. Ale pozor, nesmie sa naša entita prekrývať s podlahou, inak bude váš hráč zaseknutý v podlahe v hre. Teraz nastal čas na vašu odmenu !
 29. Kliknite na Run map v menu. runmap alebo stlačte F9
  Bude musieť pomenovať vašu mapu. Pomenujte ju master_room , pretože túto miestnosť budeme používať i v ďaľších tutoriáloch, kliknite OK.
  Otvorí sa vám okno Run Map zvoľte si NORMAL pre nasledovné :Run BSP, Run VIS a Run RAD.

  runmapwin
 30. V spodnej časti okna zapíšte do kolonky "additional game parameters" -dev -console potom kliknite na OK .
  Ak máte všetko nastavené správne, Hammer vám mapu skompiluje a pošle priamo do hry,mali by ste sa ocitnúť v hre vo vami spravenej miestnosti.
 31. Pred tým ako opustíte hru, stlačte na klávesnici klávesu nachádzajúcu sa pod klávesou ESC, jej označenie je ~ (tilda).
  Zjaví sa vám koznolové okno(console window). (preto vkladáme -dev -console do parametrov).
  Toto je jedno z miest, kde by ste mali hľadať chyby vo svojej mape, pretože nič nie je dokonalé a mapa môže mať rôzne chyby a "glitche" (o tom neskôr).

  console
 32. OK,teraz vypnite hru. Hodí vás to späť do editora.
  Tu budete vidiet okno Compile Process Window, otvorte ho a preskrolujte ním. Toto je ďalšie miesto, kde môžete zistiť, prečo máte chyby vo svojej mape.

  compile


  Mapa je v hre plne osvetlená. To je z toho dôvodu,že žiadne zdroje svetla zatiaľ neboli vložené, takže compiler nastaví automaticky mapu na plne osvetlenú.
 33. Vložme zopár svetiel.
 34. Kliknite na nástroj Entity Tool enttool
 35. Otvorte Objects rolovacie menu a nájdite Light entitu (pre svetlo).
  lightent

 36. Vložte Light entitu približne do stredu miestnosti.
 37. V menu kliknite na Run Map runmap alebo stlačte klávesu F9.
 38. Kliknite OK.
 39. Hodí vás to späť do hry s vami osvetlenou miestnosťou (môžete si všimnúť že v mape je už len svetlo ktoré vrhá vami zadané svetlo, ktoré má nejaký rádius, ale o tom tiež neskôr).
Translated from : http://www.halfwit-2.com

 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =