Rozbitné okná
31.01.2007 - 17:35,
(Autor: tomoxm)
V tomto tutoriále si vytvoríme rozbitné okná. Hra Call of Duty nepodporuje základnú funkciu func_window takže budeme musieť spraviť nejaké spínače a skriptovanie aby sme mohli tieto okná rozbiť.

Takže predpokladajme že už máme hotovú našu testovaciu mapu a chceme pridať rozbitelné okná.

brekablewindow1


Choďte k prvému oknu a skopírujte brush. Textúra okna ktorú som použil je v Austria > windows.

brekablewindow2


Tento nový brush, bude naše rozbité okno a druhý brush - pôvodný bude neporušené okno. Textúry rozbitého aj nerozbitého okna nájdete v menu Textúr Austria > windows.

brekablewindow3


brekablewindow4


Teraz spravíme ďalší brush, ktorý bude tzv spínačom (trigger). Spravíme ho do šírky tak aby sme mohli toto okno rozbiť zvnútra aj zvonka. Tento brush otextúrujeme s common > trigger.

brekablewindow5


Teraz sme dokončili tvorbu brushov, sme priravený na ich nastavenie. Označte si trigger brush ktorý sme prednedávnom vytvorili (mal by byť po vytvorení stále označený). V 2D pohľade stlačte pravé tlačítko myši a z menu vyberte trigger > damage.

brekablewindow6


Ďalej potrebujeme vytvoriť key pair (kľúčový pár) pre trigger, aby hra vedela čo robiť pomocou skriptu ku ktorému sa dostaneme neskôr. Takže majme stále označený predošlí trigger a stlačme klávesu N, aby sa nám otvoril editor entít (entity editor). Do položky KEY napíšeme targetname a do VALUE window. Stlačíme klávesu ENTER a budeme mať vytvorený názov resp. funkciu pre našu entitu.

brekablewindow7


Týmto sme dokončili trigger brush, teraz potrebujeme upraviť brushy nerozbitého a rozbitého okna. Označte brush nerozbitého okna a v 2D pohľade kliknite pravým tlačítkom. Vyberte script > brushmodel z menu. To isté spravte aj s rozbitým brushom okna.

brekablewindow8


Teraz máme trigger brush a dve brushy okien.

brekablewindow9


Nasleduje nastavenie každého brushu aby sa odkazoval (target) na druhý. Začneme s triggerom a nerozbitým brushom okna. Označíme najprv trigger a potom nerozbité okno, potom stlačíme kombináciu kláves CTRL + K (W). Zapamätajte si že poradie v akom označujete brushy je veľmi dôležité. Teraz môžete vidieť čiaru zo šípkou ktorá spája trigger a nerozbité okno. Tento istý proces spravíme z nerozbitého okna na rozbité okno, takže nám vlastne vznikne spojenie trigger -> nerozbité okno -> rozbité okno.

brekablewindow10


Spojenie trigger -> nerozbité okno -> rozbité okno.

brekablewindow13


Poslednou vecou čo treba nastaviť je že kde sa bude rozbíjať okno (v tomto tutoriály sme si vybrali stred okna). Zistime si parametre nerozbitého okna (stred) a zapíšme si niekde súradnice. Budeme ich potrebovať neskôr.

brekablewindow14


To isté spravte vo všetkých pohľadoch.

brekablewindow15


Následne označíme brush nezničeného okna a stlačíme klávesu N, otvorí sa nám editor entít. Pridáme KEY origin a do value pridáme súradnice ktoré sme si predchvíľou odčítali v našom prípade to sú -344 -130 96. Po dokončení vkladania týchto hodnôt stlačíme klávesu ENTER a tým sa nám pridajú tieto vlastnosti.

brekablewindow16


Na koniec potrebujeme presunúť brush zničeného okna a brush triggera na miesto kde je brush nezničeného okna.

brekablewindow17


Pre moje ostatné okná som skopíroval 3 brushy na lokácie, kde som chcel mať zničitelné okná. Poznámka : Nezabudnite zmeniť pre každé okno zvlášť parametre lokácií.

brekablewindow18


Týmto sme dokončili náš tutoriál. Teraz si môžete vašu mapu skompilovať. Budete ešte potrebovať skript na zničitelnosť okien, ktorý si môžete stiahnuť celkom na konci tohoto tutoriálu aj s skompilovanou mapu. Nezabudnite tento skript premenovať, tak aby sa volal tak isto ako názov vášho .bps súboru. Skript obsahuje aj komentáre (zatiaľ len v anglickom jazyku) čo ktorá časť robí. Súbory k tomuto tutoriálu - gsc, map a bsp v jednom zipe (100kb)

 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =