Oboznámenie sa s Interfacom
31.01.2007 - 17:22,
(Autor: tomoxm)
Teraz keď sme si nastavili CoD Radiant sa poďme teraz naučit niečo o editore samotnom.

Prostredie CoD Radiantu:

Ako bolo povedané v predchádzajúcom tutoriály je možné si vybrať zo 4 rôznych rozmiestnení pohľadov Pre tento tutoriál použijem rozmiestnenie číslo 3, takže bude jednoduchšie ak ho použijete aj vy, aby ste sa potom nestratili.

1


V CoD Radiante sú štyri tzv sekcie.

- 3D Pohľad zobrazuje mapu v trojrozmernom poli s textúrami
- tri 2D pohľady - pohľad zboku, zhora a spredu (bez textúr, dajú sa zapnúť).
- popup okno - v ňom nájdete konzolu, textúry, entity properities a filter.
- spodná časť CoD Radiantu nám zobrazuje rozmery a informácie.

Tlačítka CoD Radiantu:

Hore pod menu CoD Radiantu môžete vidieť veľa tlačítok. Sú to skratky ktoré vám uľahčia život. Teraz si ich trochu popíšeme.

2


Open : Otvorí predchádzajúcu mapu v CoD Radiante. Save : Uloží aktuálnu mapu.

3


X-Axis Flip : Prevráti označený brush okolo osi x.
X-Axis Rotate : Otočí označený brush okolo osi x.
Y-Axis Flip : Prevráti označený brush okolo osi y.
Y-Axis Rotate : Otočí označený brush okolo osi y.
Z-Axis Flip : Prevráti označený brush okolo osi z.
Z-Axis Rotate : Otočí označený brush okolo osi z.


4


Select Complete Tall : ?? Select Touching : ?? Select Partial Tall : ?? Select Inside : ??

5


CSG Subtract : Odoberie označený brush z iného brushu (napr. spraví dieru podľa iného brushu etc.).
CSG Merge : Môžete spojiť 2 brushy, aby ste vytvorili 1 brush.
CSG Hollow : Spraví dutý objekt z označeného brushu.
Clipper : Zapne strihač. Veľmi užitočná pomôcka na rôzne manipulácie s brushami.

6


Toggle Snap to Grid : Zapne prichitávanie na mriežku.
Texture View Mode : Rôzne nastavenia pre 3D pohľad.
Flip Texture X : Prevráti označenú textúru okolo osi x.
Flip Texture Y : Prevráti označenú textúru okolo osi y.
Change View : Povolí zmeniť 2d pohľad (ak používate iné rozmiestnenie napr.).
Cubic Clip the Camera View : Zahalenie 3D pohľadu. Užitočné ak pracujete na veľkej mape.

7


Free Rotation : Povolí vám otáčať z označeným brushom.
Free Scaling : Povolí vám zväčšovať/zmenšovať mierku brushu.

8


Lock X : Uzamkne x-ovú os označeného brushu.
Lock Y : Uzamkne y-ovú os označeného brushu.
Lock Z : Uzamkne z-ovú os označeného brushu.

9


Don't Select Curved Brushes : Ak je zapnuté nemôžete označiť zatočený brush.
Show Patch Bounding Box : Ukáže ohraničenie kocky z patchu (záplaty).
Show Patches As Wireframes : Ukáže patch (plochu, záplatu) ako obrys.
Patch Bend Mode : Dovolí vám ohnúť označenú mriežku patchu.
Redisperse patch points : Znormalizuje vaše body vertexov okolo "serface" oblasti vašeho patchu. Lepšie sa pracuje z rolovacieho menu ako s ikonou pretože ja používam del and ins pre zoom. Put caps on the current patch : Ak máte označený valec, hranol patch napríklad ho môže uzavrieť jedným kliknutím ?? : ?? Welds equal patch points during move : ?? Selects drill down rows and columns : ?? Toggles lock patch vertex mode : Ak je zapnuté tak označené body (vertex) sa uzamknú.

Toggles unlock patch vertex mode : Ak je zapnuté tak označené body (vertex) sa odomknú. Cycles edge direction on terrain quads : ??

10


Splines : ??

11


Show entities as : Enity sa ukážu v 3D pohľade ako si vyberiete z menu.
Toggle camera movement mode : Mód pohybu v 3d pohľade.
Toggle alpha rendering of textures : Prezrieť alfa textúry ako by vyzerali v hre.
Disable selection of entities : Ak je zapnuté nemôžete označovať entity.
Toggle drawing of draw toggle surfs : ??
Toggle drawing of tolerant wield lines : Kliknite na TW tlačítko v "toolbar"e (lišta nástrojov) hore v pravo. Označte 2 patche ktoré chcete spojiť. Musia byť vedľa seba celkom blízko aby sa mohli spojiť, ak sú označené čiara spojí body (vertice) ktoré sa spojia dokopy. Môžete chytiť koľko len chcete vrcholov(vertices) a presunúť k ich partnerom z iného patchu.
Toggle if models are selectable : Ak je zapnuté nemôžete označiť model.
?? :


Kamera :

Ja používam mód 2 (tlačítko je zapnuté).

Mód 2 je, si myslím, asi najlepší mód kamery na používanie a budem ho používať aj pre ostatné tutoriály. Na posun v 3D pohľade môžete použiť šípky na klávesnici, alebo to môžete urobiť s myšou, keď stačí len v našom 3D pohľade s držať pravé tlačítko a hýbať sa dopredu/dozadu alebo do bokov. Klávesy D a C vás budú prenášať hore a dole. A a Z vašu kameru len budú nasmerovávať hore a dole, tzn že žiadny pohyb dole, dopredu atď sa nekoná.

Ak držíte Ctrl + Pravé tlačítko myši - bude sa správať váš pohyb ako keď v hre držíte tlačítko strafe.

Pri držaní Shift + Ctrl + Pravé tlačítko myši sa budete pohybovať vo "free view" móde, vlastne nie je to na pohyb ale na prezeranie mapy z jedného miesta.

Ak ste sa náhodou stratili v šedej prázdnote, môžete presunúť váš pohľad tam kam chcete ak v nejakom 2D pohľade stlačíte CTRL+stredné tlačítko myši. Takto môžete veľmi rýchlo nastaviť vašu kameru kam len chcete.

Takto vyzerá kamera - je modrá a vyzerá skoro ako kamera(pozrite na obrázok nižšie). Dve čiary sú vlastne to čo vidíte (field of view). Všetko medzi týmito dvoma čiarami uvidíte v 3d pohľade. Môžete nasmerovať vašu kameru aj kliknutím stredného tlačítka na miesto vo vašom 2d pohľade. Ak chcete nájsť kameru stačí stlačiť klávesy Alt + X.

12


Zoomovanie v 2d pohľade môžete urobiť pomocou kolečka na myši, alebo použiť klávesy Insert a Delete. Pre pohyb v 2d pohľade stačí držať pravé tlačítko myši a pohybovať sa do smeru akým chcete ísť.

Menu :

V CoD Radiante je 13 rolovacých menu.

File : Tu sa nachádzajú polžky ako save / load na uloženie, nahratie mapy. Môžete tiež save / load prefaby.
Edit : Môžete tu hľadať brushes / entites. Alebo tu nájdete okno preferences (nastavenie).
View : Možnosti rôznych vecí ktoré môžete vidieť v CoD Radiante.
Selection : Veľa možností ako označiť brushy
BSP : Ignorujte
Grid : Všetky možné veľkosti mriežky.
Textures : Zoznam všetkých skupín textúr, a nejaké nastavenia textúr.
Misc : Rôzne možnosti CoD Radiant od farebnej schémy atď.
Region : ??
Brush : Tu môžete vytvoriť rôzne objekty brushov, samozrejme aj rôzne útvary.
Patch : Mriežky patchov, hlavne používanú na zem.
Plugins : Pluginy pre CoD Radiant.
Help : Zobrazí sa vám zoznam klávesových skratiek ak kliknete na Command List...

 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =