MOD: Výroba skinu pre hráča
30.01.2007 - 21:56,
(Autor: tomoxm)
Ako si vyrobiť skin hráča ?

Začneme s obsahom jednotlivých súborov v každom .pk3 súbore

Pak0.pk3 - TIK súbory, SHADER súbory
Pak1.pk3 - Nemecké a spojenecké avatary, a ostatné rôzne súbory
*Pak2.pk3 - TGA súbory(grafické súbory skinov)
Pak3.pk3 - sounds (explosions)
Pak4.pk3 - zvuky (rozprávanie postavy)
Pak5.pk3 - zvuky (rozprávanie postavy)
Pak6.pk3 - konfiguračné súbory


Teraz keď poznáme čo každý .pk3 súbor obsahuje, môžme sa pustiť do editovania.

1 : rozhodnite sa pre nejaký skin, ktorý budete chciet zeditovať.
2 : nájdite .tga súbory ktoré súhlasia zo skinom, ktorý ste si vybrali na editovanie, najdite ich v .pk3 súboroch
-na otvorenie .pk3 budete potrebovať WinZIP, alebo PakScape

Takže začneme zo súborom Pak0.pk3
1. nájdite si súbor .tik ktorý má taký istý názov ako váš skin, ktorý budete editovať.
Napríklad súbory nameofsoldier.tik a nameofsoldier_fps.tik (fps znamená First Person (prvá osoba)), rozbaľte ich do adresára, niekde inde ako do MOHAA napr. s názvom Soldier
2. Otvorte súbory .tik a pozrite sa na kód.

Príklad : German_elite_sentry = Nemecká_eltiná_hliadka

TIKI

setup
{
//mierka 0.52 // nastavte štandardnú mierku na 16/30.5 pretože svet
// je v 16 jednotkách za dĺžku chodidla(16/per foot) a model je v cm
scale 0.52
path models/human/German_elite_sentry
skelmodel German_elite_sentry.skb
surface pants shader Sentry_pants
surface tunic shader Sentry_tunic
surface face shader Gface_1
surface helmet shader Sentry_helmet
surface riflebelt shader Wehrmact_riflebelt
surface hand shader hand


radius 20 // defines size of shadow
}


init
{
server
{
classname Animate
setsize "-16 -16 0" "16 16 92"
}
}


animations
{
idle German_elite_sentry.skc
}

/*QUAKED posed_german_elite_sentry(0.5 .25 0.25) (-16 -16 0) (16 16 92)
badass
*/


Všimnite si, že každý riadok začína s príkazom SURFACE a potom pokračuje s príkazom SHADER, nikdy nemente názvy za príkazom SURFACE (to sú tie názvy častí šiat....pants, helmet), zmenťe iba sekciu za príkazom SHADER
3. nájdite súbor SHADER ktorý obsahuje slová ktoré sa dajú použiť za príkazom SHADER takže v tomto našom prípade to je súbor german_sentry.SHADER, rozbaľte tento súbor do toho istého adresára ako súbory .tik
4. otvorte súbor shader a pozrite sa na kód.


Príklad :

sentry_tunic
{
qer_editorimage textures/models/human/germanmaps/elite_sentry/tunic_sentry.tga
{
map textures/models/human/germanmaps/elite_sentry/tunic_sentry.tga
rgbGen lightingSpherical
}
}


všimnite si, že je tu nejaká štruktúra adresárov pre grafické súbory .tga a tiež si všimnite že názov .tga súboru je tunic_sentry.tga

5. nájdite súbory .tga ktoré obsahujú všetky potrebné veci na editáciu, tzn. nájdite nohavice, priblu a všetko ostatné čo chcete editovať atď... mali by ste ich nájsť v adresári Pak2.pk3 rozbaľte ich do adresára kde ste rozbalily vaše .tik súbory.

TAK TERAZ STE PRIPRAVENÝ EDITOVAŤ

6. -pozrite si súbory ktoré ste rozbalily. -nájdite .tga súbory ktoré budete editovať. -editujte ich grafiku ako sa vám len zachce, skúste dodržiavať okraje (hranice) (nemám otestované čo sa stane ak tieto hranice prekročíte) -uložte (SAVE) súbor v 24 alebo 32 bitovej hĺbke farieb

7. ak sú všetky súbory zeditované, dajte im nové názvy. napr. tunic_sentry.tga premenujte na tunic_ČOLENCHCETE.tga

8. potom v súbore s príponou SHADER zmeňte názvy súborov na také, ktoré ste ich premenovali.

9. zmeňte hlavičku súborov SHADER

Príklad :

sentry_tunic
{
qer_editorimage textures/models/human/germanmaps/elite_sentry/tunic_sentry.tga
{
map textures/models/human/germanmaps/elite_sentry/tunic_sentry.tga
rgbGen lightingSpherical
}
}


Namiesto tohoto kódu hore príde :

sentry_ČOLENCHCETE
{
qer_editorimage
textures/models/human/germanmaps/elite_sentry/tunic_ČOLENCHCETE.tga {
map textures/models/human/germanmaps/elite_sentry/tunic_ČOLENCHCETE.tga
rgbGen lightingSpherical
}
}


10. uložte (SAVE) súbor SHADER11. otvorte súbor .tik a zmeňte slová za príkazom SHADER aby mohlo fungovať to prepojenie zo súborom s príponou SHADER

Príklad :

surface tunic shader Sentry_tunic

zameníme za :

surface tunic shader Sentry_ČOLENCHCETE

12. uložte (SAVE) súbor .tik ako je názov vašeho vojaka, aký názov dáte, taký sa bude zobrazovať v hre POZNÁMKA: súbor german_ČOLENCHCETE vám pridá model na stranu Nemcovgerman team súbor allied_ČOLENCHCETE vám pridá model na stranu spojencov

13. chodťe naspäť do súboru .tik a SHADER a zmažte nepotrebný kód, ktorý sa nebude vôbec používať.

OK už je všetko hotové, teraz to treba len zabaliť do súboru .pk3

14. Vytvorte si vo vašom adresári podadresáre : Models
Textures
Scripts


15. do týchto adresárov nahrajte presne podľa štruktúry pôvodných .pk3 súborov všetky súbory .tik .shader a .tga

16. umiestnite súbor User-ČOLENCHCETE.pk3 do adresára MOHAA/MAIN
19. Zahrajte si hru, aby ste ten nový skin odskúšali.
20. Majte zaškrtnuté FORCE MODELS aby ste tie skiny videli na ostatných, alebo pošlite mi ich aby si ich každý mohol stiahnuť a tak aj on mohol mať pôžitok z vašej dobre vykonanej práce.


 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =