Inštalácia MOHRadiantu
29.01.2007 - 21:06,
(Autor: tomoxm)
Inštalácia MOHRadiantu

Nainštalujeme si na počítači program MohRadiant, ktorý slúži na výrobu máp. Predpokladajme že ste si MohRadiant už stiahli :-) a ak nie môžte to urobiť na stránke MoH Files. Potom otvorte súbor mohaatools.zip
zipfile

Teraz keď máte tento súbor kliknite naňho dvakrát, a v adresári "MOHAATools":
02

Kliknite 2x na súbor "MOHAATools.exe":
3
Objaví sa vám okno, ktoré sa vás bude pýtať kam chcete nainštalovať, v okne Install to napíšte cestu kam chcete MohRadiant nainštalovať, alebo ho nechajte tak ako je a on sa vám nainštaluje do adresára C:\Program Files\MOHAA Tools", potom len stačí kliknúť na tlačítko "install button":
path

Nainštalujú sa vám potrebné súbory. Teraz choďte do adresára "C:\Program Files\MOHAATools" a skopírujte súbor "entdefs.pk3" do vášho mohaa/main adresára, napríklad ja ho mám v adresári "C:\Games\MOHAA\main".
here

Teraz sa zase vrátme do adresára kde máme nainštalovaného MohRadianta "C:\Program Files\MOHAATools" a kliknite na súbor "mohradiant.exe" dvakrát.
t

Program sa spustí a bude vyzerať nejako takto:
look

Teraz chodťe do menu "File/project settings"
set


Zobrazí sa vám okno, do prázdnych okienok zapíšte tieto hodnoty (cesty sú uvedené tak akoby bol Medal Of Honor : AA nainštalovaný v adresári C:\games\mohaa) : basepath: c:\games\mohaa\
mapspath: c:\games\mohaa\main\maps\dm
autosave: c:\games\mohaa\main\maps\dm
rshcmd: tu nepíšte nič !
entitydir: code/
modelmask: *.tik
moddir: main

paths

Teraz stlačte "OK" a vaša inštalácia je hotová. Pokračujte v tutoriály Nastavenie MoHRadiantu.

 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =