Začíname - Meníme vlastnosti Sandboxu
27.02.2012 - 10:11,
(Autor: tomoxm)

Meníme vlastnosti Sandboxu

 V tomto okne si môžete zmeniť defaultné vlastnosti Sandbox editora, ak si chcete zmeniť výzor a funkcionality Sandboxu.

 Vlastnosti sú rozdelené do piatich kategórií:

Prístup k vlastnostiam

V menu vyberte Tools -> Preferences.

 

 

Hlavné nastavenianeral Settings

  General 

General Settings 
Show Geometry Preview Panel Zobrazí náhľad označeného objektu v rollup bare
Show Geometry Tree Browser Panel  
Hide objects by config spec Spravá objekt neoznačiteľným, záleží na jeho min. špecifikáciách a konfigu špecifikácie
Enable Source Control Exposes the Sandbox to Perforce version control. 
External Layers: save only modified  Ukladá iba modifikované externé vrstvy /layers/ (default = false) 
Freeze Read-only external layer on load  Pri načítaní levelu zamrazí externé vrstvy ktoré sú iba na čítanie /read only/(default = true) 
Frozen Layers are selectable  Objekty vnútri zamrazených vrstiev sú označiteľné (default = false) 
Console Background Zmení farbu pozadia console.
Undo 
Undo Levels Počet úrovní vrátenia operácie späť (Default = 50) 
Deep Selection 
Range Vzdialenosť objektov od kurzora ktoré majú byť vložené v hlbokej selekcii (Default = 1) 
Vertex Snapping 
Snap Range  Aktívna vzdialenosť pre fungovanie vertex snapping (priťahovanie). (Default = 0.125) 

 Files

Files 
Backup on Save Vytvorí zálohovací súbor (.BAK) pri uložení
Use Split Level Files Ak je povolené, pokúsi sa uložiť dáta levelu do rôznych súborov na základe partícií špecifikovaných v Editor/CryFileSplitIndex.xml
Scripts Text Editor Vložte meno pre textový editor, ktorý sa bude používať na editor skriptov
Shaders Text Editor Vložte meno pre textový editor, ktorý sa bude používať na editor shaderov
Standard Temporary Directory Špecifikujte lokáciu pre defaultný dočasný adresár (default = root\temp) 
Texture Editor Vložte meno pre grafický editor textúr
Instantly save Changed Camera Tag Points Vytvorí súbor tags.txt vnútri adresára levelu & uloží lokáciu Camera Tag Points
Text Editors Zobrazí terajšie text editory, ktoré rozpoznáva sandbox. 
Auto Backup 
Enable Zapne alebo vypne automatické zálohovanie vašej práce
Auto Backup Interval (Minutes) Nastaví interval ako často zálohovať
Auto Backup File Name Špecifikuje meno pre automatickú zálohu
Auto Remind Every (Minutes) Zapne pripomienkovanie záloh a špecifikuje ako často sa majú tieto pripomienky zobrazovať

 AVI Encoding

AVI Encoding 
Codec (4 chars) Nastavte defaultný kodek (DIVX).
Frame rate Cieľový frame rate

Viewporty


General

General Viewport Settings 
Synchronize 2D Viewports Synchronizuje 2D viewporty (pri pohybe v jedom sa ostatné nastavia na to isté miesto vo svojom pohľade
Perspective View FOV Rozsah levelu porozovateľný vo viewporte
Perspective View Aspect Ratio Nastaví dĺžku pomeru strán viewportu (výška je 1) nap. hodnota 1.33 dá pomer strán 1.33:1 (4:3) alebo 1.78, pomer strán 1.78:1 (16:9)
Viewport Displaying 
Show 4:3 Aspect Ratio Frame Zobrazí frame pomeru strán 4:3, ktorý ukáže, čo je viditeľné v game móde
Highlight Selected Geometry Pridá osvetľovací efekt na akúkoľvek označenú geometriu
Highlight Geometry On Mouse Over Osvetlí geometriu ktorá je pod kurzorom
Display Object Links Urobí viditeľnou akúkoľvek vytvorenú linku Entít vo viewporte
Display Animation Tracks zobrazí cestu animácie akéhokoľvek objektu v track view, 1 riadok je 1 frame
Always Show Radiuses Urobí viditeľným rozsah pôsobnosti (radius) entít
Always Show Prefab Bounds Zobrazí okrajových pomocníkov Prefabu za každých okolností
Always Show Prefab Objects Zobrazí pomocníkov Prefabu za každých okolností
Show Bounding Boxes Zobrazí ohraničujúci box okolo každého objektu
Always Draw Entity Labels Zobrazí názvy každej entity žltou farbou
Always Show Trigger Bounds Zobrazí ohraničujúcych pomocníkov pre Triggery (vždy)
Always Show Advanced Selection Helpers Zapne / vypne pivotov vo všetkých viewportoch
Show Object Icons Zobrazí ikony objektov
Show Helpers Of Frozen Objects Zobrazí helper objekty zamrazených objektov
Fill Selected Shapes Zvýrazní vnútorný priestor tvaru, ak je označený
Show Snapping Grid Guide Zobrazí mriežku vo viewporte
Display Wireframe In The 2D Viewports Zobrazí drôtový model v 2d viewporte
Map Viewport 
Swap X/Y Axis Zamení os X za Y, užitočné pre vkladanie particles
Map Texture Resolution Nastaví rozlíšenie zobrazovanej mapy z 128 na 4096
Text Labels 
Enabled Zobrazí mená všetkých objektov
Distance Zobrazí viditeľnosť do diaľky pre textové popisky
Selection Preview Color 
Prefab Bounding Box Farebné označenie pre Prefab Bounding Box
Prefab Building Bounding Box Farebné označenie pre  Prefab Building Bounding Box
Group Bounding Box Farebné označenie pre  Group Bounding Box
Entity Bounding Box Farebné označenie pre  Entity Bounding Box
Bounding Box Highlight Alpha Množstvo alpha pridanej na hraničný box
Geometry Color Farba geometrie
Solid Brush Geometry Color Farba tuhého brushu geometrie
Geometry Highlight Alpha Čiastka alpha pridaného na geometriu
Child Geometry Highlight Alpha Čiastka alpha pridaného na dieťa geometrie

Movement

Camera Movement Settings 
Camera Movement Speed Rýchlosť pohybu v 3D viewporte
Fast Movement Scale (holding Shift) Rýchly pohyb zdvojnásobený (po stlačení SHIFT)
Wheel Zoom Speed Rýchlosť zoomu pri použití kolieska myši

Gizmos

Axis Gizmo 
Axis Gizmo Size Veľkosť osi X/Y/Z gizma
Text Labels on Axis Gizmo Zobrazí popisky osí X/Y/Z
Max Count of Axis Gizmos Maximálny počet X/Y/Z osí zobrazených naraz
Helpers 
Helpers Scale Veľkosť helperov

Flow Graph

General

ExpertOptions 
Automatic Migration Ak zapnete, všetky porty (nie sieťové) sa automaticky reconnectnú pri zmene
Show NodeIDs Zobrazí ID pre každú node
Show ToolTip Zobrazí tooltip o dôležitých informáciách ak sa prejde nad node myšou
Edge Selection Threshold Vzdialenosť, kedy funguje označenie hrán

Colors

Flow Graph Colors 
Arrow Color Farba node spájacích šípky flow graphu
In Arrow Highlighted Color Farba node v šípkach
Out Arrow Highlighted Color Farba node mimo šípiek
Arrow Disabled Color Farba vypnutých šípiek
Node Outline Color Vonkajšia farba node
Node Background Color Farba pozadia node
Node Selected Background Color Farba pozadia označeného node
Text Color Farba node textu
Background Color Farba pozadia
Grid Color Farba mriežky

Texture Browser

General

Texture Browser General Options 
Texture Cell Size nastavená defaultne na 128

Hot-Update System

General

Hot-Update System General Options 
Show Hot-Update System Progress Zapne / vypne displej progresu pre Hot-Update systém


 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =