Začíname - Parametre príkazového riadka pre editor
27.02.2012 - 10:04,
(Autor: tomoxm)

Parametre príkazového riadka editora

  • Sandbox editor akceptuje také isté príkazy v príkazovom riadku ako Launcher.exe, taktiež má vlastnosť na nahranie súborov .cry v prvom parametri.

Príklad argumentov príkazového riadku

   Nasledujúci vstup:
Launcher.exe -Arg1 -Arg2 ParamOfArg2 +Arg3 Param1OfArg3 Param2OfArg3 +Arg4 "ParamOfArg4" +Arg5 4-3+2 -Arg6
  • bude mať výsledný efekt spustenia pred-príkazov v tvare (začínajúce s -; upraví správanie štartu):
Arg1
Arg2 ParamOfArg2
Arg6
  • a nasledujúce po-príkazy (začínajúce s +; sa vykonajú ako príkazy konzoli po inicializácii; všetky v jednej konštrukcii):
Arg3 Param1OfArg3 Param2OfArg3
Arg4 "ParamOfArg4"
Arg5 4-3+2

Pred-príkazy

  • DEVMODE: V DEVMODE, lua debugger je zakázaný a súborový systém pak preferuje súbory mimo pak súborov. Spúštanie LUA príkazov v konzole console je teraz povolené (použitím # prefixu). Konzolové premenné, ktoré sú označené ako cheat sa môžu meniť.
  • DX9: Použi Direct3D 9 renderer (obíď nastavenia v system.cfg).
  • DX10: Použi Direct3D 10 renderer (obíď nastavenia v system.cfg).
  • MOD [SANDBOX:Modname]: Nahrá DLLko MODu, narozdiel od kódu Cryenginu; pridá adresár MÓDu do data adresárov kde by mal hľadať. MÓDy musia byť v adresári engine, v podadresári /Mods.
  • root: Launcher.exe -root < RootFolder > obíde defaultný adresár pre log súbory (taktiež, LogBackups), cfg súbory (pre exec príkazy), a súbory levelov - táto možnosť príkazového riadku sa používa väčšinou hostingom tretích strán, s podporou viacerých inštancií na rovnakom stroji.

Typické použitie

  • nastaviť premennú konzoli a nahrať mapu: Launcher.exe +r_displayinfo 1 +map testy
  • Zavolať lua príkaz: Launcher.exe +#System.DumpMemStats()
  • Spustiť hru v špeciálnych nastaveniach a nastaviť cvar (premenné console a príkazy nie sú case sensitive): Launcher.exe +loadconfig lowspec +r_displayinfo 1

Užitnočné premenné console

fg_abortOnLoadError

Preruší sa pri chybnom nahrávaní flowgraph
2:prerušiť, 1:dialógové okno, 0:iba logy


 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =