033. Antlioni sa spawnujú a zaútočia
23.09.2010 - 08:53,
(Autor: tomoxm)
 1. Spustite Hammer
 2. Otvorte mapu master_room.vmf z prvého tutoriálu, alebo si vytvorte vlastnú miestnosť s dostatkom miesta.
 3. My tu pretextúrujeme spomínaný master_room.vmf aby vyzeral ako vonkajši priestor.
 4. Otvorte nástroj Face edit faceedit, a kliknite na Browse.
 5. Napíšte tools/ do políčka Filter a vyberte tools/toolsskybox. Vložte túto textúru na steny a plafón. (ľavé tlačítko v 3D pohľade)
 6. Kliknite znova na Browse a napíšte grass do políčka Filter; vyberte nature/grassfloor002a a aplikujte ju na podlahu.
 7. Kliknite na entity tool a stlačte SHIFT+E
 8. Napravo na obrazovke v Objects vyberte v drop down menu NPC_Maker

 9. npc_maker.jpg

 10. V 3d pohľade vložte do rohu, na podlahu (a mimo hráča) entitu NPC_maker.

 11. 3dnpc.jpg

 12. Stlačte Enter ak ste ju vložili v nejakom 2d pohľade a v ostatných (zboku a spredu) sa uistite že je na zemi.
 13. Kliknite na nástroj Selector Tool selector.jpg.
 14. Stlačte ALT+Enter.

 15. npc_props.jpg

 16. V položke Num of NPCs nastavíme aký maximálny počet Antlionov je možné spawnúť pre entitu npc_maker.
 17. Frequency; ako často (v sekundách) sa spawnne nové NPC.
 18. Nastavte Max live NPCs; maximálny počet živých ant_lions z tohto markeru, ktoré sú povolené naraz (nové sa nespawnnú kým jeden nezomrie)
 19. Class name of spawned NPC toto je dôležité.
  Kliknite na drop down menu a vyberte npc_antlion.
  Toto nastaví čo bude produkovať maker. Ak budete chcieť spawnnúť niečo iné tak si vyberte iný typ NPC z listu (tentokrát ale vyberte Antliona).
 20. Kliknite na záložku Flags, potom zaškrtnite Fade Corpse (nemusíte ak nechcete aby sa každá mrtvola strácala).
 21. Kliknite na Run map runmap.jpg na lište on alebo stlačte klávesu F9.
  Budete musieť zadať meno mapy (Name). Pomenujte ju ant_lion, alebo niečo podobné a kliknite na OK.
  Potom sa otvorí okno Run Map, vyberte v Run BSP, Run VIS a Run RAD : Normal.

 22. runmapwin.jpg

 23. Do Additional game parameters napíšte -dev -console potom kliknite na OK. Ak máte správne nastavený Hammer, tak sa vám skompiluje mapa a spustí sa HL2.
 24. Ak sa dostanete do hry, stlačte klávesu (~), to je tá klávesa pod ESC a napíšte impulse 101, stlačte ENTER
  Teraz by ste mali byť plne ozbrojený a pripravený na ant_lionov, ktorí na vás budú útočiť.
 25. Môžeme samozrejme spraviť nejaký spínač, ktorý bude spawnovať Ant-lionov.
 26. V tom prípade otvorte Properties entity NPC_maker a zmente parameter Start Disabled na Yes a dajte jej meno (Name) maker
 27. S označenou textúrou Trigger (face edit tool, browse, trigger v Filter) urobte brush okolo miestnosti, takže hráč ho určite prejde ked sa začne hýbať. Výšku dajte približne takú akú má hráč.
 28. S označeným brushom trigger stlačte CTRL+T a v drop down vyberte trigger_multiple.
 29. Otvorte Properties a kliknite na záložku Outputs. Kliknite na Add
 30. Vložte nasledujúce :

 31. trigmaker.jpg

 32. Kliknite Apply, zatvorte okno.
 33. Skompilujte a spustite mapu.


Súbor z tohoto tutoriálu si môžete stiahnuť tu.

Translated from : http://www.halfwit-2.com

 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =