032. Útok antlionov pri vstupe na piesok
17.02.2010 - 14:27,
(Autor: tomoxm)
 1. Otvorte Hammer, kliknite na File | New
 2. Otvorte texture browser vyberte textúru Nodraw.
 3. Urobte brush, rozmery 1024šírka x 1024dĺžka x 512výška. Použite funkciu Hollow. (CTRL+H), pre steny použite negatívne čislo.
 4. Otextúrujute vnútorné steny textúrou Tools/toolsskybox, okrem podlahy.
 5. Oblohu môžete zmeniť (defaultne je vždy nastavená sky_wasteland02) kliknutím na Map | Map properties potom SkyBox texture name, zoznam s obrázkami oblôh môžete nájsť na tomto linku. My sme tu použili sky_borealis01.

 6. Displacement Brush
 7. Teraz trochu Displacementu. Toto je len základ v ktorom si ukážeme ako urobiť ilúziu malých dún v mape.
 8. V Texture browser, vyberte textúru nature/blendsandsand008b_antlion.
 9. Urobte brush, ktorý vyplní vnútro mapy s výškou 32 jednotiek. Položte ju 64 jednotiek nad podlahu.

 10. Nie je to veľmi nutné, ale budeme zvyšovať a znižovať povrch, takže je dobré mať nejaké miesto pod.
 11. Otvorte nástroj Face edit tool. !source/hlwit/032/faceedit.jpg. Prispôsobte mierku textúry na 0.5.
 12. Uistite sa, že je zapnuté Mode: Lift and Select. Kliknite na záložku Displacement.

 13. !source/hlwit/032/disp.jpg

 14. Kliknite na nástroj Select a vyberte pieskom otextúrovaný brush.
 15. Kliknite Create. Vyzve vás to na vybratie (sily) Power. Rozsah je od 2 do 4, čím vyššie číslo, na tým viac trojuholníkov bude brush rozdelený. To znamená, že môžete urobiť viac detailných úprav na povrchu.
 16. Nateraz vyberte 3. Na povrchu sa zobrazí mriežka. (Toto môžete vypnúť odšrktnutím Grid boxu.) Elev zvyšuje alebo znižuje celý povrch.
 17. Teraz máte povrch s ktorým môžete manipulovať.
 18. Kliknite na Paint Geometry. Otvorí sa okno Displacement Paint Geometry.

 19. !source/hlwit/032/disppg.jpg

 20. Vyberte Raise/Lower, zistíte že keď prejdete myšou kraj trojuholníka na povrchu zobrazí sa polovičná zelená guľa.

 21. !source/hlwit/032/grncirc.jpg

 22. Podržte LMB (ľavé tlačítko myši), a môžete jedným klikom zvýšiť povrch, taktiež môžete podržať LMB a ťahať. RMB (pravým tlačítkom myši) môžete terén znižovať. Treba trochu cviku a zvyknete si.
 23. Teraz si skúsime vytvoriť nejaké malé pieskové duny.
 24. Ďalšie ovládacie prvky v okne sú :

  Raise to (zvýšiť na) v konjunkcii so slajderom Distance (vzdialenosť), takže jeden klik zvýši, alebo zníži povrch presne o zadané jednotky
  Smooth (zjemnenie) - zjemní povrch
  Spatial ak je zašrktnuté, tak limituje/zvyšuje veľkosť povrchu v priečnej/horizontálnej rovine, ktorú je možné posunúť jedným klikom, a zelená pologuľa mení podľa toho veľkosť.
  Radius (polomer) sa mení na posuvnítku.
  Axis (osi) - ak kliknete na drop down menu, môžete si vybrať z rôznych osí X, Y, Z. Potom môžete manipulovať iba v danej osi.
  Autosew (automatické zasievanie) - ak ho zaškrtnete, Hammer sa pokúsi opraviť všetky medzery, ktoré ste vytvorili v svojej horlivosti. Ak to nie je možné použiť tak vám to Hammer oznámi.
 25. Dobrá vec na tomto nástroji je, že ak sa vám nepáči čo ste urobili, môžete to vráťiť späť na rovný povrch, zatvorením okna Displacement Paint Geometry a kliknutím na tlačítko Destroy (zničiť). Potom môžete začať odznova.
 26. Takže to urobte aj teraz, aby sme mohli začať s rovným terénom, pretože potrebujeme tam pridať 'nepieskovú' cestu. Túto cestu robím kvôli jednoduchosti, samozrejme môžte urobiť mapu ako v HL2 a namiesto cesty položiť na piesok rôzne kamene, palety, dvere atď.
 27. Vyberte textúru štrku - gravel v Texture Browser. Ja som použil nature/gravelfloor001a
 28. Urobte pár chodníkov, hrúbka o 1 jednotke je ok, položte ich na displacement brush.

 29. !source/hlwit/032/path.jpg
  Takto sme položili cesty my.

 30. Teraz chodťe späť na krok č. 12, a hrajte sa s terénom kým s ním nie ste spokojný.

 31. Vloženie entít
 32. Ako som označil na začiatku tutoriálu hlavnou entitou je tá ktorá povie Antlionom kedy Gordon vkročí na piesok. Názov entity je Env_player_surface_trigger. Takže kliknite na nástroj Entity tool entity a vyberte Env_player_surface_trigger
 33. Stlačte ALT+Enter na otvorenie okna s Properties a pomenujte našu entitu : ant_sand_trigger.

 34. !source/hlwit/032/epst.jpg

 35. Položka Game Material to Watch je samozrejme piesok - Sand
 36. Outputs nastavíme neskôr keď budeme mať vložené ostatné entity.
 37. Vložte do mapy entitu npc_antlion, nezáleží na tom kde, aj tak ju v hre neuvidíme. Toto sa bude chovať ako šablóna pre npc_antlion_template_maker.
 38. Otvorte Properties entity npc_antlion

 39. Name antlion_1
  Start Burrowed Yes
  Alert Radius 512
 40. Kliknite na záložku Flags:

 41. Zaškrtnite:
  Burrow when eluded:
  Fall to ground:
  Fade Corpse:
  Think outside PVS:
  Template NPC.
 42. Vložte do mapy entitu npc_antlion_template_maker.
 43. Otvorte Properties a nastavte :

  Name antlion_spawner
  Start Disabled Yes
  Num. of NPC's 5
  Frequency 0.2
  Max Live NPC's 4
  Name of template NPC antlion_1 (náš neviditeľný antlion)
  Spawn radius 512
  Spawn target !player
  Initial antlions in the pool 5
  Max antlions in the pool 5
  Pool regen amount 3
  Pool regen time 20
 44. V záložke Flags:

 45. Zašrktnite Random Spawn Node a Try to spawn close to target
 46. Potrebujeme vložiť entity Info_node_hint, táto entita slúži na spawnovanie Antlionov.
 47. Kliknite na nástroj entity tool, vyberte miesto a položte tri alebo štyri entity Info_node_hint. Položte ich na zem (v 3d pohlade) takže budú presne položené nad zemou.
 48. Otvorte Properties

 49. (Môžete to urobiť cez menu Map | Entity report označte všetky 3/4 a kliknite na tlačítko Properties.)

  Hint Antlion:Burrow point
  Node FOV 180 Degrees
  Start hint disabled No
 50. Otvorte Properties entity Env_player_surface_trigger


 51. Kliknite na záložku Outputs a pridajte nasledujúce:

  !source/hlwit/032/op1.jpg

  Ak hráč odíde z piesku tak sa zastaví spawn Antlionov

  !source/hlwit/032/op2.jpg

  Ak hráč vkročí na piesok, spustí sa spawning
 52. Vložte zbraň shotgun a nejaké náboje ammo_buckshot nedaľeko entity Info_player_start, taktiež nezabudnite vložiť entity svetla (light) napr. environment sunlight.
 53. Skompilujte mapu.

 54. V pobrežných mapách HL2 ste skákali zo skaly na skalu, používali ste palety na prechod medzi bezpečnými zónami skál a štrku. Poďme si to urobiť.
 55. Kliknite na nástroj entity tool a vyberte prop_physics, položte ju na piesok neďaleko cesty.
 56. Otvorte Properties a pre World Model vyberte models/props_debris/metal_panel02a.mdl. Kliknite na Apply. Uistite sa, že panel sa nachádza nad zemou.
 57. Teraz to môžete zduplikovať (označte, podržte klávesu SHIFT a ťahajte), alebo si môžete vybrať nejaký iný model.
 58. Pozor na kamene, tie pridajte ako prop_static entity.


Súbor z tohoto tutoriálu si môžete stiahnuť tu.

Translated from : http://www.halfwit-2.com

 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =