030. Helikoptéra
17.02.2010 - 12:44,
(Autor: tomoxm)
 1. Otvorte Hammer, kliknite na nástroj face edit !source/hlwit/030/faceedit.jpg
 2. Nájdite a vyberte textúru tools/toolsskybox.
 3. Vytvorte miestnosť v hornom pohľade (top 2D), o dĺžke medzi 3500 a 4000 jednotiek a o šírke od 2500 do 3000. Výška by mala byť medzi 500 a 1000 jednotiek. (npc_helicopter má veľkú okolitú bounding kocku !), priložený VMF súbor má rozmery 3592 x 2568 x 528.
 4. Stlačte CTRL+H urobte ju dutú -32 jednotiek

 5. !source/hlwit/030/main.jpg

 6. Kliknite na nástroj entity tool, !source/hlwit/030/enttool.jpg, vyberte info_player_start a vložte ju do mapy. Ak chcete tak vložte svetlá. Môžete taktiež otextúrovať zem s textúrou nature/blend.
 7. Kliknite na nástroj entity tool, vyberte npc_helicopter a vložte ju do mapy, priamo nad poschodie a blízko pri stene.

 8. !source/hlwit/030/mitheli.jpg

 9. Otvorte okno Properties pre npc_helicopter (označte ju a stlačte ALT+Enter). Pomenujte ju (napr. Copter).

 10. !source/hlwit/030/heliprop.jpg

 11. Kliknite Apply a zatvorte okno.
 12. Kliknite na nástroj entity tool, vyberte Path_track. Vložte ju do do stredu helikoptéry. (Ak označíte helikoptéru, objaví sa červený kríž priamo v strede, pozrite si to v 2D pohľadoch)
 13. Otvorte Properties entity Path_track a dajte jej meno. Kliknite na Apply a zatvorte okno.
 14. S označeným path_track podržte klávesu SHIFT a potiahnite ho nabok. Budete mať teraz dve a druhý bude automaticky premenovaný (pozrite sa naňho).
 15. Opakujte, kým nemáte približne 5 až 6 entít path_track, s medzerami medzi nimi. Toto bude cesta pre helikoptéru, v 2D pohľade táto cesta bude reprezentovaná žltou čiarou ktorá ich spája. Môžete sa taktiež pohrať s výškou týchto entít. Mohlo by vám to vyzerať nejako takto :

 16. !source/hlwit/030/helipath.jpg

  Teraz potrebujeme "povedať" helikoptére aby sledovala túto trasu.
 17. Otvorte Properties npc_helicopter.

  V keyvalue Target Path_Track vložte Name (meno) vašej prvej entity path_track.

  Taktiež si všimnite v keyvalues riadok s názvom Initial Speed. Ak chcete aby sa helikoptéra pohla keď sa mapa spustí tak túto hodnotu nastavte na 500, alebo viac. (skúste experimentovať) Nenastavujte nič, keď chcete spustiť helikoptéru nejakým spúštačom. (čo vlastne spravíme v tomto tutoriáli)
 18. Vo svojej mape možno budete chcieť dať helikoptéru mimo, aby ju hráč na začiatku levelu nevidel (za budovu alebo kopec), takže nenastavíte rýchlosť. V tomto prípade môžete použiť brush trigger, pre štart helikoptéry. Ak otvoríte Properties entity path_track uvidíte hodnotu v keyvalues nazvanú New train speed. Môžete tu vložiť hodnotu akou chcete aby sa pohybovala cez cesty. Akúkoľvek rýchlosť nastavíte na prvom path_track tak táto bude použitá pre helikoptéru (ak ste nenastavili rýchlosť priamo helikoptére).

  Ak teraz skompilujete a spustíte mapu, (ak ste nastavili začiatočnú rychlosť helikoptéry) hneď ako helikoptéra uvidí hráča tak naňho začne strieľať. Aby sme tomu zabránili, vložíme ai_relationship
 19. Kliknite na entity tool, vyberte ai_relationship, vložte ju do mapy a otvorte Properties

 20. Entita ai_relationship vám dovoľuje zmeniť ako má reagovať jedna entita na druhú, s možnosťami ako like (mať rád), hate (neznášať), neutral (neutrálny postoj) a vy takto môžete meniť intenzitu pocitov.
 21. Najprv jej dajte meno Name a v Subject/s vložte meno - Name - našej entity npc_helicopter (alebo v inom prípade iného NPC pri ktorom chcete zmeniť vzťah s hráčom a inou entitou)
 22. V target/s vložte !player (musíte to tam vpísať) (Toto je špeciálne meno entity, o ktorej sa môžete dozvedieť viac tu)
 23. Nastavte Disposition na Like. Toto zastaví strieľanie helikoptéry.
 24. Taktiež tu je možnosť Start active. Nastavením na Yes zapneme aby daný vzťah začal hneď pri štarte mapy. Ak ho nastavíte na No tak sa zapne iba cez triger, alebo nejakú inú udalosť. V našom VMF to je nastavené na No a položka ai_relationship je nastavená logickou entitou logic_auto. To je entita, ktorá dokáže vykonávať akcie keď sa zapne mapa. (napr. zapnúť zvuk)
 25. Takže kliknite na entity tool, vyberte a vložte logic_auto. Otvorte Properties a v nich záložku Outputs. Kliknite na Add a dokončite to takto : (ai je meno našej entity ai_relationship )

 26. !source/hlwit/030/outlogic.jpg

  Takže v tomto prípade logic_auto použije entitu ai_relationship. Tzn, helikoptéra nebude strieľať na hráča.
 27. Ak ste nastavili rýchlosť helikoptéry na 0, potom budeme potrebovať aby ste ju aktivovali cez nejaký trigger. V otvorenom priestranstve, ako máme v tejto mape, je dobré aby hráč určite prekročil tento trigger. Takže, položte hráča do rohu.
 28. Vytovrte brush, vysoký ako hráč, s otextúrujte ho textúrou trigger. Položte ho tak ako je to na obrázku :

 29. !source/hlwit/030/trigplace.jpg

 30. Stlačte CTRL+T a urobte z neho trigger_multiple.
 31. Kliknite na nástroj vertex tool !source/hlwit/030/vertex.jpg

 32. Držiaky v strede na brushi sa zmenia na žlté, (chyťte jeden a môžete hýbať celou jednou stenou). Bielymi môžete hýbať iba čisto rohmi.
 33. Chyťte spodný stredný žltý držiak, a potiahnite ho tak ako je to na obrázku.

 34. !source/hlwit/030/draggit.jpg

  Teraz už hráč určite prejde týmto triggerom. Môžete taktiež položiť dve triggre do pravého uhlu a dostanete rovnaký výsledok.
 35. Otvorte Properties našeho trigger_multiple. Kliknite na záložku Outputs, kliknite na Add a vložte nasledujúce:

 36. !source/hlwit/030/outmult.jpg

 37. Skompilujte a spustite mapu.

 38. OK, helikoptéra by mala ísť na entitu path_track, ktorú sme pridali.
  Teraz spravíme aby bola helikoptéra na hliadke.
 39. Otvorte znova Properties trigger_multiple, a kliknite na záložku Outputs. Vložte nasledujúce:

 40. !source/hlwit/030/outmult2.jpg

  Toto povie helikoptére aby hliadkovala na "path_trackoch" ktoré sme pridali v intervaloch 5 sekúnd, potom ak skončí prvú úlohu: choď na path track 5. Bude to robiť donekonečna: kým jej nepovieme aby nerobila niečo iné, napr. v nejakej situácii nech zaútočí na hráča.
  Teraz si postavíme malú budovu, vložíme do nej RPG a nejakú muníciu, a do dverí dáme trigger, ktorý povie helikoptére aby útočil na hráča.
 41. Urobte brush 512 x 256 x128h, urobte hollow (CTRL+H) do hrúbky -32, ungroupnite ho (CTRL+U) a vymažte spodný brush, potom toto celé položte na okraj mapy.

 42. !source/hlwit/030/build.jpg

 43. Vložte rozbitné okno do steny ktorá smeruje k helikoptére, a dvere do steny ktorá smeruje k hráčovi.
 44. Kliknite na nástroj entity tool a vložte entitu weapon_rpg a item_ammo_crate na zem vnútri budovy.
 45. Otvorte Properties entity item_ammo_crate, pre možnosť Ammo Type vyberte RPG Rounds. Kliknite Apply a zatvorte okno.
 46. Teraz vložte pred okno entitu Path_Track, pomenujte ju (Name) a skopírujte ju ku dverám.

 47. !source/hlwit/030/npts.jpg

  (Ak ju vkladáte, tak si uvedomte vonkajšie rozmery helikoptéry, aby vám nevletela do budovy (môžete experimentovať s npc_heli_avoidsphere))
 48. Vložte entitu trigger_multiple do dverí budovy. Otvorte jej Properties, záložku Outputs. Kliknite na Add.. a vložte nasledujúce:

 49. !source/hlwit/030/2out.jpg

  Toto zmení vzťah v ai_relationship späť, takže hráč bude zasa nepriateľ.

  !source/hlwit/030/3out.jpg

  Toto povie helikoptére aby letela na nový path_track. (ch_1 je meno path_tracku).Súbor z tohoto tutoriálu si môžete stiahnuť tu.

Translated from : http://www.halfwit-2.com

 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =