027. Schody
13.02.2010 - 10:30,
(Autor: tomoxm)
  Najprv si postavíme dvoj úrovňovú mapu
 1. Spustite HAMMER, v menu textwind.jpg vyberte textúru nodraw.
 2. Vytvorte miestnosť 1024dlhú x 512širokú x 256vysokú. Stlačte CTRL+H a spravte hollow o -16 jednotiek.

 3. !source/hlwit/027/roomone.jpg

 4. Označte túto mapu a zduplikujte ju : držte SHIFT a ťahajte myškou.
 5. Potiahnite túto druhú miestnosť na túto pozíciu:

 6. !source/hlwit/027/tworoom.jpg

  !source/hlwit/027/toptwo.jpg

 7. Označte druhú miestnosť a stlačte CTRL+U pre ungroup druhej miestnosti, toto vám dovolí manipulovať s individuálnimi brushmi.
 8. Označte ľavú stenu, skrátte ju a potiahnite ju na pozíciu ako na obrázku.

 9. !source/hlwit/027/grabbit.jpg

 10. Teraz označte obidve bočné steny a potiahnite ich podľa obrázka.

 11. !source/hlwit/027/sidewalls.jpg

 12. Ungroupnite aj prvú miestnosť a pravú stenu zmenšite ako na obrázku :

 13. !source/hlwit/027/firstroomwall.jpg

 14. ..a pre ukončenie potiahnite boky stien prvej miestnosti aby sa stretli s druhou miestnosťou.
 15. Ak pôjdete do 3d pohľadu (prejdite myšou na 3D okno a stlačte Z) uvidíte, že máme miestnosť na dvoch úrovniach.
 16. Otextúrujte miestnosti podľa svojho uváženia.

 17. Pozrime sa na priložený prefab
 18. Kliknite na nástroj Block tool, a vpravo vyberte z menu Categories položku Prefabs HL2. Potom v menu Objects vyberte simple_stairway_steps.

 19. !source/hlwit/027/prefab.jpg

 20. Budete musieť znova kliknúť na Block tool, potom sa vpravo zobrazí tlačítko new, kliknutím na insert original prefab sa vložia schody priamo do mapy.
 21. Potom ich poposúvajte, aby ste ich premiestnili na správnu pozíciu. V pohľade Top stlačte CTRL+M Z 90 Enter
  !source/hlwit/027/rotate.jpg

  Toto otočí objekt o 90 stupňov, takže už bude pripravený na položenie ku krátkej stene v prvej miestnosti.

 22. !source/hlwit/027/stairplace.jpg

 23. Ako ste si mohli všimnúť, tieto schody nie sú dosť veľké, aby sme sa dostali do druhej miestnosti. Sú dve cesty ako to napraviť. Prvou je použiť nástroj pre transformáciu.
 24. Stlačte CTRL+M, objaví sa okno Transformation tool. [Všimnite si, že ho môžete použiť na zmenšenie/zväčšenie, otočenie a posúvanie brushov v rôznych osiach.] Teraz tento nástroj použijeme na zväčšenie.
 25. Kliknite na tlačítko Scale a napíšte 2 do osi Z

 26. !source/hlwit/027/scale.jpg

 27. Kliknite na OK alebo stlačte enter, teraz by už schody mali dosiahnuť na druhú miestnosť. Ak sa vám zdajú strmé, môžete ich zväčšiť aj v osi x o 2. Nasledujúci obrázok zobrazuje schody zväčšené v oboch osiach 2x.

 28. !source/hlwit/027/scaled.jpg

 29. Druhou cestou ako to dosiahnuť je zduplikovať schody a spraviť z nich jednu.

 30. !source/hlwit/027/twofabs.jpg

  Postavíme si schody schod po schode
 31. Urobte brush veľkosti jedného schodu. [Maximálna výška, pri ktorej hráč ešte nemusí vyskočiť aby sa dostal na schod je 18 jednotiek, ale 16 je celkom dobrá výška pre schod, 'pretože sedí na veľkosť mriežky v Hammeri, 16,32,64,128 atď.] Šírka a dĺžka je na vás.
 32. Ja som spravil blok 16vysoký x 128široký x 16dlhý a položil ho navrch spodnej úrovne. (nezabudnite si nastaviť vpravo Primitives and block, inak budete robiť veľa malých schodov!)
 33. Teraz už len duplikjte a presúvajte. V pohľade zboku, nastavte mriežku na 16, označte schod, podržte klávesu shift a stlačte klávesu ľavá šípka, potom len dolnú šípku, robte to kým nemáte 8 schodov. Jednoduché. Pre rýchlejšie skoky, po prvej duplikácii, označte oba schody, zduplikujte ich, potom označte všetky štyri, atď. Rýchla práca.

  Potom ich môžete spojiť do grupy (Group) tak, že ich označíte a stlačíte CTRL+G. Praktické, ak ich nechcete pri každej manipulácii vždy označovať po jednom.
 34. Táto metodá zanechá trhlinu pod schodami. Pri väčších schodoch môžete pod nimi spraviť aj malú miestnosť, stačí pridáť dvere a stenu. (Ja som vložil dvere pod schody na druhej úrovni)
 35. Ak tieto schody nechcete mať položené pri nejakej stene, môžete "dieru" uzavrieť nejakým tenkým brushom, 8 jednotiek širokým.
  !source/hlwit/027/stairside.jpg

  !source/hlwit/027/topstairside.jpg

 36. Kliknite na nástroj Vertex tool !source/hlwit/027/vertex.jpg
 37. V pohľade zboku potiahnite hornú ľavú bielu úchytku a potiahnite ju dole 32 jednotiek od zeme.
 38. Potiahnite bielu hornú pravú úchytku a potiahnite ju hore o 32 jednotiek. Kliknite na nástroj Select !source/hlwit/027/selector.jpg aby sme sa vypli z nástroju Vertex tool, zduplikujte brush a pretiahnite ho na druhú stranu schodov. Teraz už máte dieru pod schodami uzavretú, a taktiež máte aj aké také zábradlie.
  !source/hlwit/027/handrail.jpg


  Ďalšia metóda nenechá pod schodami žiaden otvor.
 39. Urobte brush o rozmeroch 24 x 128 a položte ho hneď pri stene

 40. !source/hlwit/027/long.jpg

 41. Zduplikujte ho, zmenšite o 16, a položte ho hneď vedľa predošlého schodu, a opakujte až kým nemáte hotové schody.

 42. !source/hlwit/027/longstair.jpg


 43. Zduplikujte schody ktoré ste práve vyrobili. [Môžete ich zgroupovať dokopy. Označte každý schod držaním klávesy CTRL, ak ich máte všetky stlačte CTRL+G]
 44. S označenými schodami kliknite na nástroj Clipping tool clip
 45. Potiahnite bielu čiaru diagonálne, ako je to na obrázku, kliknite na ikonu nástroja kým vrchná časť schodov nie je biela a spodná červená. Ak stlačíte klávesu Enter červená sekcia bude vymazaná.

 46. !source/hlwit/027/clipclop.jpg

 47. Možno budete tiež chcieť zakryť vzniknutú dieru, môžete použiť metódu ako sme popísali hore.

 48. Kovové schodište
 49. Táto metóda je podobná tej prvej, ale schody sú tenšie (vo výške). S kovovou textúrou ako rošt to bude vyzrať celkom efektívne. [Niektoré modely zábradlia v Hammer sú dizajnované aby zapasovali ku schodom]
 50. Takže, urobme si brush o rozmeroch 4výška x 128šírka x 20hĺbka, Uistite sa, že máte vybratú textúru metal grate.
 51. Ako predtým zduplikujte a presuňte schod, ale nechajte vzduchovú medzeru o rozmere 12 jednotiek.
 52. Potom spravíme brush, ktorý spojí všetky schody dokopy. Najprv urobte brush o rozmeroch 240dĺžka x 8 x 8, dajte mu nejakú kovovú textúru.
 53. Teraz kliknite na nástroj Vertex tool !source/hlwit/027/vertex.jpg
 54. V pohľade zboku - side, potiahnite žltú úchytku, a potiahnite ju dole ku zemi

 55. !source/hlwit/027/yellow.jpg

 56. Teraz chyťte hornú bielu úchytku na rovnakej hrane a potiahnite ju ku podlahe 8 jednotiek od druhej bielej úchytky.

 57. !source/hlwit/027/draggit.jpg

 58. Teraz už len upravte brush, takže je zarovno so stredom každého schodu. Keď ste hotový, môžete ho zduplikovať na druhú stranu schodiska (označiť, držať shift a ťahať brush).

 59. !source/hlwit/027/metalstair.jpg


  Špirálové schodisko
 60. Špirálové schodisko môžete urobiť veľmi rýchlo použitím možnosti Arch pri nástroji Block tool.
 61. Kliknite na nástroj Block tool, vyberte Arch pod menu Objects (na obrazovke vpravo).
 62. V pohľade top spravte brush o rozmeroch 112 x 112. Výška brushu by mala byť výška vašeho schodiska.
 63. Keď stlačíte Enter otvorí sa okno s možnosťami. Pod položkou Add Height vložte 16. Ak kliknete na OK, objaví sa schodisko.
  Ja som moje ovinul okolo kruhovej steny.


 64. Posledná vec, ktorú by ste mali robiť zo schodami je urobiť z nich func_detail . Označte všetky schody spolu s bočnicami, stlačte CTRL+T v menu vyberte func_detail. Tým pádom budú potrebovať menej kompilovania.


Súbor z tohoto tutoriálu si môžete stiahnuť tu.

Translated from : http://www.halfwit-2.com

 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =