025. Zástrčka a zásuvka
13.02.2010 - 09:13,
(Autor: tomoxm)
 1. Budete potrebovať miestnosť so svetlom a s entitou info_player_start

 2. Zástrčka, zásuvka a káble
 3. Pre 'housing' (základňa pre zástrčku) urobte brush 16široký x 4hlboký x 32vysoký, otextúrujte ho nejakou kovovou textúrou.
 4. Položte ho do stredku steny, asi 48 jednotiek od zeme.

 5. !source/hlwit/025/first.jpg

 6. Kliknite na nástroj Entity tool !source/hlwit/025/enttool.jpg a vyberte prop_static.
 7. Vložte to vľavo od 'housing' a otvorte Properties

  World model models/props_lab/tpplugholder_single.mdl

  Toto je zásuvka.

 8. !source/hlwit/025/second.jpg

 9. Kliknite na Apply a zatvorte okno.
 10. Kliknite na nástroj Entity tool a vyberte prop_dynamic, položte ho približne 8 jednotiek nad podlahou, preč od steny.
 11. Open the Properties

  World Model models/props_lab/tpplug.mdl

  Parent plug_box

  Toto je zástrčka

 12. !source/hlwit/025/three.jpg

 13. Kliknite Apply a zatvorte okno.
 14. Kliknite na nástroj Entity tool a vyberte keyframe rope. Potrebujeme dve, aby sme ho (kábel) mohli pripojiť do 'housing'u.
 15. Položte jeden presne na koniec zástrčky.

 16. !source/hlwit/025/rope_plug.jpg


  Najjednoduchšie ako to spraviť je približne to položiť v 3D pohľade a potom dopasovať v 2D.
 17. Otvorte Properties

  Name plug_lead

  Parent plug_box

  Next KeyFrame housing_lead

  Slack 64

  Subdivision 8

  Collide with World yes
 18. Kliknite na Apply a zatvorte okno.
 19. Položte ďalší KeyFrame_rope ku 'housing'u. Tak ako na obrázku :

 20. !source/hlwit/025/rope_hous.jpg

 21. Otvorte Properties

  Name housing_lead

  Slack 64

  Subdivision 8

  Collide with World yes
 22. Kliknite Apply a zatvorte okno.
 23. Kliknite na nástroj Entity tool a vyberte phys_lengthconstraint. Položte ho presne na rovnaké miesto ako je 'housing' Keyrame_rope
 24. Otvorte Properties

  Name plug_tight

  Entity 1 plug_box

  Additional Length 5

  V záložke Flags by malo byť zaškrtnuté iba

  change mass to keep stable attachment to world
 25. Kliknite na Apply a zatvorte okno
 26. Urobte burush, s textúrou Nodraw, rovnakej veľkosti ako je prop_dynamic model zástrčky. Položte ho presne na miesto kde je prop_dynamic model zástrčky. Stlačte CTRL+T a urobte z neho func_physbox

 27. !source/hlwit/025/fizzbox.jpg

 28. Otvorte Properties

  Name plug_box

  Prop Data Metal.Small

  Material Type metal

  Impact Damage Type blunt

  Not solid to world solid to world

  V záložke Flags zaškrtnite Generate output on +USE.

  Takže máme zástrčku Prop_dynamic; zásuvku Prop_static a kábel keyframe_ropes + phys_lengthconstraint. Entita func_physbox znamená že ju môžeme dvihnúť.

 29. Urobíme si aby zástrčka zapadla do zásuvky
 30. Kliknite na nástroj Entity tool a vyberte Info_target, položte ho na to isté miesto ako zásuvka, trochu by to malo prekrývať.

 31. !source/hlwit/025/infotar.jpg

 32. Otvorte Properties

  Name plug_home
 33. Kliknite na Apply a zatvorte okno.
 34. Urobte brush s textúrou Nodraw o rozmeroch 24šírka x 18výška x 10hĺbka. Položte ho pred zásuvku prop_static, aby sa ho dotýkala.
 35. Stlačte CTRL+T a urobte z neho trigger_teleport

 36. !source/hlwit/025/tt.jpg

 37. Otvorte Properties

  Name plug_away

  Start disabled No

  Filter Name plug_filter

  Remote Destination plug_home

  V záložke Flags zaškrtnite Physics Objects
 38. Kliknite Apply a zatvorte okno.
 39. Kliknite na nástroj Entity tool vyberte filter_activator_name. Pozícia nie je dôležitá.
 40. Otvorte Properties

  Name plug_filter

  Filter mode Allow entries that match criteria

  Filter Name plug_box
 41. Kliknite na Apply a zatvorte okno.

 42. Svetlo a zvuky
 43. Kliknite na nástroj Entity tool a vyberte ambient_generic. Položte ho vedľa zásuvky.
 44. Otvorte Properties

  Name socket_sound

  Sound Name k_lab.plug_insert
 45. Kliknite na Apply a zatvorte okno.
 46. Kliknite na nástroj Entity tool a vyberte env_spark. Položte ho do zásuvky.

  Name sparks

  Max Delay .25

  Magnitude Small

  Spark Trail Length Short
 47. Kliknite na Apply a zatvorte okno.
 48. Kliknite na nástroj Entity tool a vyberte light. Vložte ho do trigger_teleport
 49. Otvorte Properties

  Name slight

  Brightness (môžete si vybrať farbu akú chcete, moja je červená) 255 0 0 16

  V záložke Flags zaškrtnite Initially dark.
 50. Kliknite na nástroj Entity tool, vyberte logic_relay. Budeme potrebovať štyri, položte ich niekde nad zásuvku, aby sme vedeli že to patrí k tomu.

 51. Logic_Relays
 52. Otvorte Properties a pre každé nastavte meno Name :

  Logic_relay 1 plug_in

  Logic_relay 2 plug_in_effect

  Logic_relay 3 unplug

  Logic_relay 4 unplug_effect

  Teraz sme pripravený zviazať ich dokopy.
 53. Otvorte Properties entity func_physbox. Kliknite na záložku Outputs a kliknite Add

 54. !source/hlwit/025/fphys.jpg

 55. Ak hráč zodvihne 'zástrčku' spustí sa logic_relay unplug.
 56. Otvorte Properties entity logic_relay unplug.
  Záložku Outputs, kliknite Add

 57. !source/hlwit/025/unplug1.jpg

  Povolí pohybovanie zástrčky (všimnite si časové oneskorenie (delay) týchto výstupov (outputs))
  !source/hlwit/025/unplug2.jpg

  Spustí logic_relay unplug_effect
  !source/hlwit/025/unplug3.jpg

  Vypne logic_relay plug_in
  !source/hlwit/025/unplug4.jpg

  Zapne trigger_teleport
 58. Otvorte Properties entity logic_relay unplug_effect.
  V záložke Outputs kliknite Add

 59. !source/hlwit/025/upe1.jpg

  Vypne svetlo
  !source/hlwit/025/upe2.jpg

  Vypne iskry
 60. Otvorte Properties entity trigger_teleport.
  V záložke Outputs kliknite Add

 61. !source/hlwit/025/tt1.jpg

  Ak sa hráč dotknke brushu logic_relay plug_in sa spustí.
 62. Otvorte Properties entity logic_relay plug_in.
  V záložke Outputs kliknite Add

 63. !source/hlwit/025/plugin1.jpg

  Stčí zástrčku do zásuvky
  !source/hlwit/025/plugin2.jpg

  Vypne trigger_teleport
  !source/hlwit/025/plugin3.jpg

  Zastaví pohybovanie zástrčky
  !source/hlwit/025/plugin4.jpg

  Zapne logic_relay plug_in_effect
 64. Otvorte Properties entity logic_relay plug_in_effect.
  V záložke Outputs kliknite Add

 65. !source/hlwit/025/pin1.jpg

  Prehrá zvuk
  !source/hlwit/025/pin2.jpg

  Zapne svetlo
  !source/hlwit/025/pin3.jpg

  Zapne iskry
  !source/hlwit/025/pin4.jpg

  Spustí čo nastavíte; v priloženom súbore sa otvoria dvere.
  !source/hlwit/025/pin5.jpg

  Vypne zvuk po 2 sekundách.
 66. Uložte, skompilujte a spustite mapu.

 67. V priloženej mape je func_door_rotating, tutoriál pre túto funkciu je tu.

  Ak použijete priložený VMF súbor, spustite buildcubemaps v konzole (priamo v hre), lebo inak bude 'housing' vyzerať divne !


Súbor z tohoto tutoriálu si môžete stiahnuť tu.

Translated from : http://www.halfwit-2.com

 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =