Základné vlastnosti mapy
18.10.2009 - 12:20,
(Autor: tomoxm)
Štartovné lokácie
V programe World Builder by malo byť na toolbare malá ikonka zobrazujúca muža držiaceho zelenú vlajku. Jej názov je "Object Placement", stačí podržať myšku nad touto ikonkou a vyskočí vám helptext. Takže, začneme týmto. Kliknite na toto tlačítko, na otvorenie EBPS zoznamu. Na tomto zozname nájdete všetko, od kríkov a stromov, po sochy a budovy. Budeme potrebovať tri základné veci pre štartovnú lokáciu každého hráča :
  1. ebps\gameplay\starting_position
    Štartovná lokácia veliteľstva - HQ
  2. ebps\gameplay\map_entry_point
    Toto je bod vstupu na mapu - bod z ktorého budú prichádzať posily (ako napr. Allied Off-Map Combat Group alebo Axis Stormtrooper)
  3. ebps\gameplay\bunker_marker
    Tieto značky budú začiatočné obranné bunkre, ak už sú položené, môžete ich označiť a podržať Shift pri kliknutí a ťahaní šípky smerom ktorým chcete aby boli nasmerované bunkre.

Pre každé z týchto 3 objektov budeme potrebovať prideliť im vlastníctvo hráča tzv. 'Player Assignment'. V pravom paneli sú dve nastavenia pre Player Assignment, Default a Current. Odporúčam nechať DefaultPlayer assignment na World, čo budete potrebovať je označiť všetky objekty pre každú štartovnú lokáciu zvlášť a zmeniť ich CurrentPlayer assignment na "Player X", X znamená číslo hráča : 1 pre štartovnú lokáciu prvého hráča, Player 2 pre štartovnú lokáciu druhého hráča, atď kým nemáte priradené všetky štartovné lokácia ku každému hráčovi. Uistite sa, že všetky objekty sú umiestnené vnútri hracieho priestoru (pre zapnutie hraníc hracieho priestoru - Overlay > Toggle Playable Area), pretože inak položka 'CurrentPlayer' nebude prístupná.

Ak si chcete prezrieť mapu priamo v hre tak budete potrebovať minimálne dve štartovné pozície (pozri Vkladanie objektov). Štartovné lokácie nájdete pod - ebps\gameplay\starting_position_sp. Jedna štartovná pozícia musí byť player 1, a jedna player 2. Položte ich ďaleko od seba, označte každú a kliknite na dropdown menu pre priradenie hráča. Zadajte prvému : player 1, ďalšiemu : 2.

Taktiež potrebujete vložiť dve objekty map entry point. Nájdete ich pod - ebps\gameplay\map_entry_point. Položte ich na okraj mapy, blízko pri štartovných lokáciách a priraďte každému hráčovi po jednom tomto bode. Starting points a entry points, ktoré su vo vzájomnej príbuznosti, by mali mať rovnaké player assignments.

Taktiež chcete priradiť mape nejaké meno. Názov súboru nie je určený k pomenovaniu mapy v hre. Musíte meno mapy a informáciu o mape vložiť do Scenario Properties dialógového okna pod menu Scenario.

Toto by malo stačiť na to, aby ste mohli spustiť základnú holú mapu.

 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =