021. Batérie
11.09.2009 - 11:20,
(Autor: tomoxm)
 1. Otvorte Hammer, urobte miestnosť (pozrite tutoriál č.1), ja mám rozmer miestnosti 448 x 384w x 192h, použite hollow a zadajte -8 alebo -16 jednotiek.
 2. Otextúrujte ju ako sa vám zapáči.
 3. Urobte brush (toto je polička na ktorú všetko položíme) o rozmeroch 384w x 40d x 40h. Položte ju na jeden koniec miestnosti.
 4. Na vrchu tejto poličky urobte brush (klietka pre batérie) rozmery 20w x 14d x 18, potom použite clip clip.jpg na urobenie zašikmeného predku.

 5. !source/hlwit/021/slopeside.jpg

  FRONT
  !source/hlwit/021/slopefront.jpg

  SIDE
 6. Skopírujte ju (SHIFT a ťahať) dvakrát, takže máme 3 klietky pre batérie, a rozmiestnite ich nejako rovnomerne.
 7. V predu na poličke urobte tenký brush a položte ju pred každú klietku, ako podľa obrázka :

 8. !source/hlwit/021/flatbit.jpg

 9. Malo by to vyzerať takto...

 10. !source/hlwit/021/3dflatbit.jpg

 11. Teraz označte poličku a šesť brushov (držte CTRL pri označovaní), stlačte CTRL+T a urobte z nich func_detail

  Predstavte si, že tieto klietky sú očíslované zľava doprava, prvá, druhá a tretia, toto vám pomôže pri pomenovávaní entít.

 12. S vybratou textúrou Trigger urobte malý brush o rozmeroch 7w x 2d x 8h.
 13. Stlačte CTRL+T a urobte z neho trigger_teleport
 14. Zduplikujte tak, že máte 3 a položte po jenom pred každú klietku :

 15. !source/hlwit/021/bbttfront.jpg


  !source/hlwit/021/bbttside.jpg

 16. Otvorte Properties
 17. Dajte každému meno (Name) battery_trigger_1 2 a 3.
 18. Otvorte záložku Flags a uistite sa, že pre každé je zaškrtnuté Pushables a Physics Objects.
 19. Kliknite na nástroj Entity tool, a vyberte info_target, týchto budete potrebovať tiež tri, nech sú položené na klietke, prekrývajúc trigger_teleport.

 20. !source/hlwit/021/infotar.jpg

 21. Otvorte Properties každého jedného a dajte im meno - Name, rovnako očíslované ako trigger_teleports
  plug_goes_here_1
  battery2_goes_here_1
  a battery3_goes_here_1.

 22. Kliknite na Entity tool, vyberte math_counter. Otvorte Properties:

  Name battery_counter
  Initial value 0
  Minimum legal value 0
  Maximum legal value 3

 23. Kliknite na Entity tool, vyberte a položte tri entity logic_relay, po jednom nad každú klietku.
 24. Otvorte Properties každého jedného a pomenujte ich - Name : Battery_relay_1 2 a 3
 25. Ďalej vyberte a položte tri prop_physics entity. Toto budú naše batérie.
 26. Položte ich na poličku, na zem, kdekoľvek chcete.
 27. Otvorte Properties pre každú:

  Names Battery Battery2 battery4
  World Model models/Items/car_battery01.mdl
  Damage impact type blunt

  V záložke Flags sa uistite že sú zaškrtnuté : Enable motion on Physcannon grab a Not affected by rotor wash.

 28. Kliknite na Entity tool, vyberte ambient_generic. Položte po dva blízko pri poličke.
 29. Otvorte Properties každého z nich:

  Name battery_socket_in
  Sound name Buttons.snd5

  pre druhú :

  Name battery_socket_out
  Sound name Buttons.snd9

  V záložke Flags:

  Musí byť zaškrtnuté : Start silent a Is NOT looped.

 30. Zasa použite Entity tool vyberte env_spark.
  Položte šesť, po 2 vedľa klietok, ako na obrázku:

 31. !source/hlwit/021/sparks.jpg

 32. Otvorte Properties každej entity a pomenujte ich zľava doprava:

  plug_go_in_sparks_1
  plug_go_in_sparks_1
  battery_go_in_sparks_2
  battery_go_in_sparks_2
  battery_go_in_sparks_3
  battery_go_in_sparks_3

  A pre všetky:

  Magnitude medium.
  Spark Trail length short.

  V záložke Flags sa uistite že je zaškrtnuté Directional.

 33. Kliknite na Entity tool vyberte Env_sprite. Budete ich musieť položiť 6. (Toto sú svetlá 'pripojená batéria'/'nepripojená batéria' : červená a zelená)
 34. Položte dva na pravej strane každej klietky, pri kraji poličky.

 35. !source/hlwit/021/sprite.jpg

 36. Otvorte Properties a zľava doprava:

  Pomenujte v pároch ako nasledujú:
  plug_sprite_1
  battery_sprite_2
  battery_sprite_3

  Pre všetky:

  Render mode World Sapce Glow
  FX Color (R G B) 255 0 0
  Sprite Name materials/Sprites/flare1.vmt
  Scale 0.1

  a v záložke Flags musí byť zaškrtnuté Start on.

 37. Predposledná entita je filter_activator_name, položte ju kamkoľvek chcete.
 38. Otvorte Properties

  Name battery_filter
  Filter mode Allow entities that match criteria
  Filter name battery*

  namiesto hviezdičky použite čísla batérií
 39. Entita Game_text je posledná. Zasa ju položte kam len chcete. Táto entita bude spustená a vypíše na obrazovku, keď boli pripojené všetky batérie.
 40. Otvorte Properties

  Name bingo
  Message text Niečo bolo zapnuté (v Half-Life 2 sa otvorila brána)

  Prezrite si ďalšie nastavenia, ktoré sú napr. pozícia na obrazovke, čas na obrazovke, textové efekty atď.

  OK, všetky entity máme položené uistite sa, že máte položené nejaké svetlá (lights) a info_player_start entitu. Ďalšou vecou je dať to všetko dokopy aby to fungovalo.

  logic_relays
 41. Otvorte Properties battery_relay_1 kliknite na Outputs kliknite Add:
  !source/hlwit/021/br1_1.jpg

  Keď je toto triggered, zmeň farbu svetiel pri batérii (plug_sprite_1) na červenú.

 42. Kliknite Add znovu
  !source/hlwit/021/br1_2.jpg

  Zmení počítadlo batérie (math_counter) na mínus jedna (-1).
 43. Kliknite Add
  !source/hlwit/021/br1_3.jpg

  Prehrá zvuk
 44. Kliknite Add
  !source/hlwit/021/br1_4.jpg

  Povoľ prvý trigger_teleport. Batéria sa pripevní na svojom mieste.
 45. Otvorte Properties battery_relay_2, v Outputs kliknite na Add
  !source/hlwit/021/br2_1.jpg

  To isté ako hore
 46. Kliknite Add
  !source/hlwit/021/br2_2.jpg

  To isté ako hore
 47. Kliknite Add
  !source/hlwit/021/br2_3.jpg

  To isté ako hore
 48. Kliknite Add
  !source/hlwit/021/br2_4.jpg

  To isté ako hore
 49. Otvorte Properties battery_relay_3, v Outputs kliknite Add
  !source/hlwit/021/br3_1.jpg

  To isté ako hore
 50. Kliknite Add
  !source/hlwit/021/br3_2.jpg

  To isté ako hore
 51. Kliknite Add
  !source/hlwit/021/br3_3.jpg

  To isté ako hore
 52. Kliknite Add
  !source/hlwit/021/br3_4.jpg

  To isté ako hore


 53. Ďalším kúskom je Trigger_teleport Inputs/Outputs je ich 10 v každej entite. Budem sa snažiť vysvetliť ich všetky.
  Všetky výstupy sú výsledky batérií keď sa dotknú Trigger_teleport. (Položka !activator je špeciálna, ktorú budete musieť napísať, nenachádza sa vo výbere.)
 54. OznačteTrigger_teleport battery_trigger_1. Kliknite na Outputs, kliknite Add
  !source/hlwit/021/bt1_1.jpg
  Posledný riadok je : OnPhysGunPickup !self:enableshadow::0:1


  Toto má niečo spoločné s robením tieňov.(?)
  !source/hlwit/021/bt1_2.jpg

  Vypne tiene.
  !source/hlwit/021/bt1_3.jpg

  Toto zabezpečí, že batéria sadne presne na miesto kde je entita info_target v klietke
  !source/hlwit/021/bt1_4.jpg

  Zastaví batériu aby sa nehýbala.
  !source/hlwit/021/bt1_5.jpg

  Vypne trigger_teleport
  !source/hlwit/021/bt1_6.jpg
  Posledný riadok je : OnPhysGunPickup battery_relay_1:Trigger::0:1

  Naštartujte logic_relay battery_relay_1 (pozrite čo to urobí nižšie)

  !source/hlwit/021/bt1_7.jpg

  Urobí iskrenie po sekundovom oneskorení.
  !source/hlwit/021/bt1_8.jpg

  Prehrá zvuk
  !source/hlwit/021/bt1_9.jpg

  Povie entite math_counter aby pridal po sekunde jednotku.
  !source/hlwit/021/bt1_10.jpg

  Urobí aby po jednej sekunde zasvietilo svetielko na zeleno.

 55. Označte Trigger_teleport battery_trigger_2. Kliknite Outputs potom Add

  Vkladané parametre sú rovnaké až na to, že musíte spraviť všetko pre druhú klietku a druhú batériu, takže obrázky nižšie sú výsledky po pridaní 10 outputs. Dúfam že je to jasné.

 56. !source/hlwit/021/bt2_1.jpg

 57. Označte Trigger_teleport battery_trigger_3. Kliknite na Outputs a potom Add

  Parametre sa zasa presunuli na tretí set entít pre tretiu klietku a batériu:

 58. !source/hlwit/021/bt3_1.jpg

 59. Konečne, otvorte Properties entity math_counter, kliknite na Outputs a Add:

 60. !source/hlwit/021/bingo.jpg


  Maximálna legálna hodnota pre túto entitu bola 3. Inštrukcia pre túto entitu je, že pri dosiahnutí tohoto maximálneho čísla zobrazí bingo čo je entita game_text. Týmto sa dá aj nastaviť, aby sa otvorila napríklad brána, alebo aby sa sfunkčnil výťah, alebo hocičo čo si len vymyslíte.

 61. Do mapy ešte nezabudnite vložiť entitu weapon_physcannon, skompilujte ju a spustite.
Súbor z tohoto tutoriálu si môžete stiahnuť tu.

Translated from : http://www.halfwit-2.com

 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =