Script pro rotaci objektů
22.01.2009 - 22:18,
(Autor: kardif)
main()
{
rotate_obj = getentarray("rotate","targetname");
if(isdefined(rotate_obj))
{
for(i=0;i {
rotate_obj[i] thread ra_rotate();
}
}
}

ra_rotate()
{
if (!isdefined(self.speed))
self.speed = 5;
if (!isdefined(self.script_noteworthy))
self.script_noteworthy = "z";

while(true)
{
// rotateYaw(float rot, float time, , );
if (self.script_noteworthy == "y")
self rotateYaw(360,self.speed);
else if (self.script_noteworthy == "x")
self rotateRoll(360,self.speed);
else if (self.script_noteworthy == "z")
self rotatePitch(360,self.speed);
wait ((self.speed)-0.1); // removes the slight hesitation that waittill("rotatedone"); gives.
// self waittill("rotatedone");
}
}

Nejprve si musíte v mapě udělat brush, který chcete aby rotoval a do středu tohoto objektu vložítě brush který bude představovat osu dáte mu texturu origin a vše označíte a převedete na script_brushmodel ještě musíte otevřít okno entit tohoto celku a dát targetname např. "rotate" ) dle scriptu ale můžete dát cokoli jiného (sledujte script - rotate_obj = getentarray("rotate","targetname"). Dále si můžete zvolit rychlost rotování (self.speed = 5;) a osu rotace (self.script_noteworthy = "z";)

 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =