018. Dvojitý padací most
14.10.2008 - 18:22,
(Autor: tomoxm)
 1. Spustite Hammer
 2. V Texture Browser napíšte Nodraw do políčka Filter, 2x kliknite na textúru, týmto sa zatvorí okno.
 3. Kliknite na nástroj Block tool blocktool
 4. Nakreslite brush o rozmeroch 768šírka x 1024 x 512výška
 5. Urobte Hollow napr. pomocou (CTRL+H) a zadajte rozmer -16
 6. Urobte ďalší brush 768šírka x 192 x 192výška a položte ho na zem vašej miestnosti, pri severnej stene.
 7. Označte a zduplikujte tento brush (SHIFT a ťahajte) a položte ho na ďalšiu stenu.

 8. twoends

 9. Urobte medzi týmito dvoma ďalší brush, ktorý bude presne medzi nimi, ale o 32 jednotiek nižší. Toto bude brush vody.
 10. V Texture Browser napíšte Water do Filtra, vyberte nature/water_canals_water_murky a 2x na túto textúru kliknite, týmto sa zatvorí okno.
 11. Otvorte nástroj Face edit tool faceedit, uistite sa že je vybraté Mode: Apply (textures + values), a kliknite textúru navrch stredného brushu.
 12. Otextúrujte celú miestnosť ako len chcete. (Nezabudnite na spodok miestnosti, pod brushom kde je voda) Dole máme obrázok pohľadu zboku. Most nám vyplní vzniknutú medzeru.

 13. outline

  Most

  Urobíme najprv jednu polovicu mostu, potom ju zduplikujeme a tým nám vznikne celý most,
 14. Kliknite na nástroj Block tool. Urobte brush do polky medzery. 96 jednotiek široký a 16 hrubý. Brush by mal mať jeho spodnú časť nad vrchnou časťou okraja brehu.

 15. halfbridge

 16. Dajte mu mrežovú, alebo betónovú textúru, taká čo sa páči vám.
 17. Urobte tenký brush dĺžky mostu, a asi 4 jednotky široký a o trochu vyšší ako hráč, a vložte ho na okraj mostu, zduplikujte ho - Shift a ťahajte na druhú stranu mostu.

 18. sides

 19. Môžete to otextúrovať textúrou zábradlia (railing texture).
 20. Ja som položil krycie lišty na okrajoch tohoto zábradlia, o rozmeroch 2 x 4, aby to vyzeralo lepšie, použil som železnú textúru (metal texture).

 21. edges

 22. Označte všetky časti mostu, stlačte CTRL+T, a urobte z neho func_door_rotating.

 23. fdrot

 24. Choďte do Properties :

  Name abridge
  Speed 15
  Start Sound doors/drawbridge_move1.wav
  Stop Sound doors/drawbridge_stop1.wav
  Delay before reset -1
  Loop Moving Sound? No
  Distance 45

 25. Kliknite Apply
 26. Otvorte záložku Flags. Ak nie je tak zaškrtnite Reverse Dir, One-way, X Axis a Starts Open.
 27. V pohľade Top (x/y) označte most a všimnite si biely kruh v strede. Toto je počiatok, toto je miesto kde sú pánty a okolo ktorého sa bude most otáčať.
 28. Položte kurzor cez tento kruh, kurzor sa zmení na biely krížik, teraz ho môžete ťahať kde chcete aby sa most ohýbal; tak ako je to dole na obrázku :

 29. hinge

 30. Teraz v pohľade Front (y/z) potiahnite biely kruh dole na breh.

 31. bank

 32. Teraz označte všetky časti mosta, držte SHIFT a ťahajte kópiu na druhú stranu brehu.
 33. Stlačte CTRL+M Z 180 Enter, týmto sa nám most otočí správnym smerom.

 34. both

 35. V záložke Flags druhej polovice odškrtnite Reverse Dir.

 36. Otvorenie mostu pomocou páky
 37. Kliknite na nástroj Entity tool enttool, vyberte Prop_static a položte ho ku mostu na breh. Toto bude kľuka pre našu páku.

 38. propstat

 39. Otvorte Properties, kliknite na World Model a vyhľadajte models/props_canal/winch02.mdl. 2x naňho kliknite.
 40. Uistite sa, že je položený na zemi.
 41. Kliknite na nástroj Entity tool a vyberte Prop_dynamic.
 42. Položte ho ku kľuke - Winch
 43. Otvorte Properties, kliknite na World Model a vyhľadajte models/props_canal/winch02d.mdl. Toto bude naša páka.
 44. 2x na ňu kliknite.
 45. V pohľade 2d side ju položte na zem. Potom v pohľade 3d Camera musí byť priľahnutá k trojhrannej časti kľuky, alebo na sploštenej kovovej časti pri kolese. (môžete si vybrať)
 46. Otvorte Properties a pri položke Parent napíšte lever_1

 47. lever

  Parenting: model páky sa sám nepohybuje, takže je parentovaný k func_door_rotating, takže keď sa toto bude hýbať, tak sa bude aj model.
 48. V prehľiadači textúr (texture browser), označte nodraw textúru a urobte brush, tak aby to pokrylo páku. O rozmeroch cca 6 x 4 x 32výška.

 49. leverbrush

 50. Stlačte CTRL+T a urobte z neho func_door_rotating
 51. Otvorte Properties

  Name lever_1
  Start Sound streetwar.drawbridge_lever_start
  Stop Sound streetwar.drawbridge_lever_stop
  Distance 30

 52. Otvorte záložku Flags. Uistite sa, že je zaškrtnuté : Reverse Dir, One-way, X Axis, Passable, Toggle a Use Opens.
 53. Kliknite na Outputs a potom Add, vložte nasledujúce:

 54. levertab

 55. Kliknite Add znovu

 56. levertab2

 57. Kliknite Apply a zatvorte okno.
 58. Tak isto ako sme kopírovali most, označte a potom skopírujte všetky 3 brushe, potom ich otočte o 180 v osi Z, a položte ich na druhom brehu.
 59. Zmente meno páky func_door_rotating na lever_2 a zmente parent prop_dynamic na lever_2
 60. Budete musieť otočiť druhú páku o 180, a v záložke Flags odškrtnúť Reverse Dir.
 61. Pre obe tieto func_door_rotating páky musíte zarovnať počiatky (biely kruh) s kruhovou časťou navijaku.
 62. Most by mal teraz fungovať aj so zvukmi.
 63. Posledná časť je Env_shake. Označte túto entitu a položte ju do stredu mapy.
 64. Otvorte jeho Properties

  Name shake_it
  Amplitude(0-16) 2
  Effect Radius 500
  Duration 1
  Frequency 2.5

  Týmto urobíme mierne potrasenie obrazu.
 65. Otvorte Properties oboch mostov. Otvorte Outputs a vložte nasledujúce:

 66. envs1

 67. Kliknite znovu Add.

 68. envs2

 69. Kliknite Apply.
 70. Úplne poslednou vecou je pridanie spádu na konci mostu (pre cyklistov).
 71. Môžete urobiť brush so šírkou akú má most, výškou od brehu po vrch mostu a použiť nástroj Clip, taktiež môžete použiť Vertex edit.
  Urobte dva.

 72. foot.jpg

 73. Vložte do mapy Info_player_start a nejaké svetlá. Skompilujte a spustite mapu.

Súbor z tohoto tutoriálu si môžete stiahnuť tu.

Translated from : http://www.halfwit-2.com

 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =