017. Mechanizmy padacieho mostu 2
14.10.2008 - 18:06,
(Autor: tomoxm)
 1. Otvorte si mapku ktorú ste urobili v časti č.1, alebo si ju stiahnite odtiaľto

 2. Ozubená rotujúca tyč

 3. Na spravenie otáčajúcej sa tyče kliknite na nástroj Block tool, a pod položkou Objects prepnite Block na Cylinder. Zmenťe počet hrán (Faces) na 12.

 4. cylinder

  Teraz by bolo dobré zarovnať skrinku prepínača s koncom mosta (tam kde sú pánty).
  hingeline

 5. Nakreslite brush v pohľade Top (x/y) o rozmeroch 8 x 8 x 8výška, stlačte Enter. Brush musí byť otočený v osi X o 90 stupňov. ( Tools | Transform | X | 90 | Enter)
 6. Nakreslite brush od mosta až po skrinku s prepínačom.

 7. toprod

  siderod

 8. Otextúrovanie je dosť nešikovné, keďže chceme aby to vyzeralo ako ozubená tyč, zvolil som textúru metal/metalwall021a
 9. Položil som ďalšiu časť tejto tyče na druhej strane mosta. (môžete ju zduplikovať (SHIFT a ťahať) a skrátiť ju)

 10. shortrod

 11. Označte obidva časti tyče a stlačte CTRL+T, urobte ju func_rotating
 12. V Properties: (ALT+Enter):

  Name spin
  Max Rotation Speed 10
  Rotating sound WAV vy si vyberte aky zvuk tam chcete mať

 13. V záložke Flags zaškrtnite os Y (aby sa otáčala v správnej osi)

  (Sú tu aj ďalšie nastavenia s ktorými sa môžete pohrať, ako napr. zvuky, ublíženie hráčovi atď...)
 14. Kliknite na Apply a zatvorte okno

  Musíme sa pohrať s Origin-om, mosta, takže sa zhoduje s našou tyčou.

 15. V 2d pohľade Side (x/z) nájdite Origin mostu (pánt). Ťahajte ho kým nie je presne v strede našej tyče.

 16. originrod

  Nezabudnite, že už v predošlom tutoriáli sme nastavili prepínače na dvihnutie/spustenie mosta, nemusíme znova nastavovať výstupy prepínačov na spustenie otáčania tyče, ale treba sa nám uistiť že :
  1. tyč sa otáča správnym smerom, keď sa most dvíha alebo súšta,
  2. zastaviť otáčanie sa tyče keď je most úplne spustený alebo dvihnutý.
  Nastavíme nejaké výstupy pre most.
 17. Otvorte Properties mostu:
 18. Otvorte Outputs kliknite Add

 19. winch5

  Kliknite Add znovu :
  winch6

 20. Kliknite Add

 21. winch4

  Kliknite Add znovu:
  winch7

 22. Posledné úpravy ktoré treba spraviť : urobte tenké brushe s nejakou kovovou textúrou, aby sme mohli vyjsť na most.
 23. Označte všetky tieto brushe spolu s mostom, stlačte CTRL+T. Bude sa vás to pýtať či chcete pridať tieto do existujúcej entity, kliknite Yes. Toto zabezpečí, že novo vytvorené brushe sa zmenia na func_rotating_door tak ako náš most.

 24. rodcover

 25. Skompilujte a spustite.


 26. Navijak a káble

 27. Kliknite na nástroj Entity tool a označte move_rope z rolovacej lišty Objects.
 28. Položte ich na konci mostu, na opačný koniec (nie tam ako sú pánty), tak ako to vidíte na obrázku :

 29. moverope

 30. Kliknite na nástroj Entity tool a vyberte keyframe_rope
 31. Na stene na druhej strane mapy, položte dva takéto keyframe_rope, zarovnané s entitamy move_rope.

 32. lineup

  (Netrápte sa kde sú uložené na stene, kým sú zarovnané s entitamy move_rope, ich výšku nastavíme neskôr.)
 33. Otvorte Properties entity keyframe_rope, pomenujte ju Name: kf_1. Druhú pomenujte kf_2
 34. Otvorte Properties entity move_rope a vložte názov entity keyframe_rope s ktorou je zarovnaná v položke Next KeyFrame. Urobte to isté aj s druhou entitou.

  Teraz by ste mali vidieť lano/kábel medzi move_rope a keyframe_rope
 35. V obidvoch entitách Move_rope a keyframe_rope zmeňte Properties:

  Type Semi-rigid
  Width 1
  Rope material cable/cable.vmt
 36. Otvorte záložku Flags (znova na všetkých štyroch) a zaškrtnite (ak nie je) položku Auto Resize.

 37. Teraz navijak:

 38. Kliknite na Entity a vyberte prop_dynamic. Vložte dve, takže budú prekrývať entity keyframe_ropes a budú položené na stenách, 64 jednotiek, alebo viac nad zemou.

 39. pds

 40. Pre obidve entity Prop_dynamics, otvorte Properties:

  World Model models/props_canal/winch02b.mdl

 41. Budete ich musieť otočiť (Rotate), Tools | transform | Z | 90 | Enter, aby boli v správnom smere. V pohľade zboku (side) sa uistite, že sú v jednej línii.
 42. V pohľade zhora (top) ich oddiaľte od steny približne 8-10 jednotiek. Potom položte Keyframe_ropes do stredu, v pohľade Top (x/y ) a v pohľade side (x/z) ich uložte blízko pri vrchu.

 43. sidealign

 44. Finálne uloženie entít Keyframe_rope sa môže urobiť aj v 3d pohľade. Môžete si všimnúť, že táto entita je vlastne 3d kríž, stred by mal byť umiestnený navrchu falošného lana našeho modelu navijáka.

 45. top3dwinch

  Nemôžete urobiť z modelov func_hocičo, ale môžete ich pospájať (Parent) s entitami. To znamená, že model sa bude hýbať tak ako aj entita. Takže toto je spomínané Parentovanie navijákov k entitám func_rotating.
 46. Nakreslite ďalší cylindrical brush, o rozmeroch 4 x 4 x a o niečo širšie ako pár navijakov. Musí byť položený presne do stredu (v pohľade 3d) navijakov, takže to vyzerá že sa otáčajú okolo nich.
 47. Ak už je brush položený na správne miesto, stlačte CTRL+T a urobte ho func_rotating. Dajte mu meno Name: winch.

 48. Otvorte Properties mostu. V Outputs, kliknite na Add

 49. winch1

 50. Kliknite Add znovu

 51. winch2

 52. Kliknite Add znovu

 53. winch3

 54. Kliknite Add znovu

 55. winch8

 56. To je všetko. Skompilujte a spustite.Súbor z tohoto tutoriálu si môžete stiahnuť tu.

Translated from : http://www.halfwit-2.com

 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =