015. Výsadková loď
14.10.2008 - 10:42,
(Autor: tomoxm)
 1. Zapnite Hammer
 2. Potrebujeme vytvoriť dosť veľkú mapu, takže kliknite na nástroj Block tool blocktool a nakreslite brush o rozmeroch 3000šírka x 6000dĺžka x 2500výška. Stlačte klávesu Enter.
 3. Klávesou CTRL+H vyrobte dutinu (hollow), urobte steny hrubé -32 bodov.

 4. 32thick

 5. Kliknite na Texture browser. Zadajte Nodraw do Filtra a 2x kliknite na túto textúru.

 6. txb

 7. Označte selector miestnosť a kliknite na nástroj Apply current texture currtext.
 8. Choďte do miestnosti : v 3d pohľade stlačte klávesu Z, takže sa budete môcť v tomto pohľade pohybovať s myšou.

  Tu máte na výber, môžete použiť textúru tools/toolsskybox iba na strop, alebo na všetkých stenách zvnútra. Môžete taktiež dať na podlahu textúru trávy, alebo betónu.
 9. Otvorte nástroj Face edit tool, faceedit, kliknite na browse, zadajte tools do Filtra)a vyberte tools/toolsskybox. Urobte to isté s textúrou, ktorú chcete na podlahu.
 10. 2x kliknite na textúru, uistite sa že je zapnutá funkcia Mode Apply textures and values, potom pravým tlačítkom kliknite na steny v 3d pohľade. V priloženom súbore bol použitý displacement, tento tutoriál postup displacementu neobsahuje. Môžete ešte do mapy pridať nejaké väčšie brushe, ktoré budú reprezentovať budovy. Tento tutoriál sa bude zaoberať iba výsadkovou loďou ďalej len dropship.
 11. Kliknite na Entity tool enttool a vyberte z rolovacieho menu Objects objekt npc_combine dropship. Položte ju do ľavého rohu mapy, trochu vyššie nad zemou a v smere svojho letu.
 12. Otvorte Properties (označte ju a stlačte klávesu ALT+Enter):

  Name cds
  Crate Type Soldier Crate

 13. Kliknite Apply a zatvorte okno.
 14. Kliknite na Entity tool, vyberte z rolovacieho menu Objects objekt npc_template_maker. Položte ho v ľavom hornom rohu, nedaľeko dropship.
 15. Otvorte Properties (ALT+Enter):

  Name ds_spawn
  Start Disabled Yes
  Num. of NPC's 1
  Frequency 1
  Max Live NPC's 1
  Name of template NPC cds

 16. Kliknite Apply a zatvorte okno.
 17. Kliknite Entity tool, vyberte Path_track. Položte ho do stredu dropshipu, na modrý kríž.
 18. Otvorte Properties (ALT+Enter):

  Name dspt1
  Next stop Target dspt2
  Orientation Type Face this path_track's angles

 19. Kliknite Apply a zatvorte okno.
 20. Teraz tento Path_track zduplikujeme a kópie položíme okolo mapy, takto vlastne nakreslíme cestu pre Dropship.
 21. S označeným Path_track držte klávesu SHIFT a ťahajte myšou. Pre každý ďalší to môžete takto opakovať. Musíte nakresliť cestu aj pre cestu tam aj pre cestu späť.
  Pre prirodzenejšie lietanie lodi položte Path_track na začiatku a na konci čiary, pri otáčaní musia byť Path_tracks bližšie pri sebe, aby to otáčanie dropshipu vyzeralo plynulo.
 22. Skúste nastaviť aj rôzne výšky, tak ako by ste si mysleli, že by mal letiet dropship. Ak máte budovy, skúste dropshipu nastaviť cestu aj okolo týchto budov.
 23. V našej priloženej mape je 15 týchto Path_track, ale vy môžete pridať koľko len chcete, tak aby ste urobili svoju cestu pre dropship. Dôležitá vec na zapametanie je, že ak už máte pomenovaný prvý, tak Hammer sa postará o ďalšie skopírované a pomenuje ich taktiež rovnako. Skontrolujte, či všetky path_track sú spojené s čiarou, ktorá sa zobrazí medzi nimi.
 24. Ak máte už cestu dokončenú, musíte prejsť všetky tieto path_tracks a zabezpečiť, aby mali správne nastavené uhly, aby korešpondovali s čiarou do nasledujúceho Path_tracku. Toto zabezpečí, že dropship pôjde priamo po ceste. (Na to slúži hodnota Orientation, nájdete ju v Properties)
 25. Označte po jednom každý Path_track otvorte jeho Properties a posuňte jeho uhol - angle, a kliknite na Apply (môžete nechať okno Properties otvorené, a iba označte ďalší Path_track. Uhly (Angles) nemusia byť veľmi presné.

 26. angles

  Pridajme cieľ.

 27. Budete potrebovať päť(5) Info_targets. Takže : Entity; Objects, Info_targets a vložte ho pri plánovanom cieli pre štyroch vojakov. Toto sa môže nachádzať približne v polke ceste vašej cesty z Path_track. V našom priloženom súbore to je path_track číslo 8.
 28. Položte ich niekde na zem. Oddeľte ich 64 jednotiek od seba, s každým ďalším bližšie k cieľovému Path_track.
 29. Otvorte Properties piateho :

  Name target

  Toto je cieľ pre dropship, kde má vyložiť vojakov.
 30. Kliknite Apply a zatvorte okno.
 31. Otvorte Properties ďalších štyroch:

  Name do1 až po do4.

  (Toto sú body, kam budú vojaci bežať, keď budú vysadený z dropshipu. Nazývané aj body dustoff.)
 32. Kliknite Entity a vyberte npc_combine_s. Položte ich 4 kamkoľvek na zem.
 33. OtvorteProperties pre každý z nich:

  Name sol1 až po sol4
  Weapons vyberte akúkoľvek zbraň chcete pre vojakov
  Number of Grenades vyberte koľko granátov chcete pre vojakov
  Model Regular Soldier

 34. Otvorte záložku Flags; uistite sa, že sú zaškrtnuté Fall to ground a Template NPC.
 35. Otvorte Properties pre Dropship

  Target Path Track najbližší path_track k vašemu info_target (v našom súbore to je dspt8).
  Land Target Name target
  Name of Template NPC1/2/3/4 sol1/2/3/4 každý zvlášť
  Name of dustoff point for NPC1/2/3/4 do1/2/3/4 každý zvlášť

 36. Otvorte záložku Flags; uistite sa, že sú zaškrtnuté Fall to ground a Template NPC.
 37. Otvorte Properties pre Path_track ktorý je pred tým ktorému ste zadali že bude slúžiť na výsadok (v súbore sa tento volá dspt7)
 38. Kliknite na záložku Outputs a kliknite Add. Vložte nasledujúce :

  My output named OnPass
  Pri prejdení týmto bodom..
  Targets entities named cds
  ..si dropship..
  Via this input LandTakeCrate
  ..musí vyprázdniť svoj nákladový priestor...
  With a parameter overide of 4
  ...v ktorom sú 4 vojaci.
 39. Otvorte znova Properties najbližšieho path_track k vašemu info_target (dspt8 v našom súbore)

  My output named OnPass
  Pri prejdení týmto bodom..
  Targets entities named cds
  ..by mal dropship..
  Via this input FlytoSpecificTrackViaPath
  ..ísť smerom k....
  With a parameter override of dspt15
  ...tomuto path_track
 40. Otvorte Properties pre predposledný Path_track:(dspt14 v našom súbore)

  My output named OnPass
  Pri prejdení týmto bodomv..
  Targets entities named cds
  ..sa dropship..
  Via this input Kill
  ..odoberie mimo mapu

  Teraz trigger ktorý by to mal všetko spúšťať.

 41. Vložte do mapy info_player_start
 42. Otvorte Texture browser a vyberte textúruTrigger
 43. Vytvorte brush ktorá obklopuje hráča.
 44. Stlačte klávesy CTRL+T a z rolovacieho menu Class vyberte trigger_once
 45. Otvorte Properties. Kliknite na záložku Outputs a Add :

  My output named OnTrigger
  Ak hráč prejde cez tento trigger (dotkne sa ho)
  Targets entities named ds_spawn
  tak npc_template_maker
  Via this input Spawn
  vytvorí (spawn) dropship
 46. Skompilujte a spustite mapu.
 47. Môžete si všimnúť, že niekedy jeden vojak zablokuje východ z dropshipu, takže ostatný nevedia vyjsť. Ak sa toto stane, skúste poposúvať dustoff body, aby neboli v línii s cieľom.


Súbor z tohoto tutoriálu si môžete stiahnuť tu.

Translated from : http://www.halfwit-2.com

 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =