012 - Teleporty
9.10.2008 - 13:05,
(Autor: tomoxm)
  Mapa, ktorú sme použili je z tutoriálu č. 6 (chodba), VMF súbor si môžete stiahnuť odtiaľto.

 1. Otvorte Hammer, nahrajte svoju mapu, alebo si stiahnite VMF z tutoriálu č.6.
 2. Kliknite na Entity tool enttool. Vložte entitu Info_player_start a nejaké entity svetla - Light.
 3. Otvorte Texture browser a v položke Filter napíšte nodraw.
  2x kliknite na textúru a zatvorte Texture browser.

 4. texwind

  Teleport z ktorého cestujete potrebuje trigger_teleport, takže najprv si urobte brush rovnakej veľkosti ako je hráč. Aplikujte naňho textúru Nodraw, položte ho tam kde chcete mať váš teleport, v jednej z miestností a priamo na zem.
 5. Stlačte CTRL+T na priradenie entity. V rolovacom menu vyberte trigger_teleport.

 6. trigtop

  trigside

 7. V záložke Flags by malo byť zaškrtnuté políčko Clients (ak nie je). Taktiež si všimnite ostatné políčka v záložke Flags, sú tam nastavenia nielen pre klientov, ktorý sa môžu teleportovať.
 8. Teleport do ktorého sa teleportujete potrebuje entitu Info_teleport_destination. Vyberte nástroj Entity tool, a pod Objects vyberte Info_teleport_destination. Vložte ho do druhej miestnosti.
 9. Otvorte Properties (ALT+Enter) entity trigger_teleport nastavte jej
  Name tele_out
  V Remote Destination nastavte meno entity Info_teleport_destination, v našom prípade tele_in.
  Kliknite Apply.
 10. Otvorte Properties (ALT+Enter) entity Info_teleport_destination
  pomenujte ju Name tele_in.
  Kliknite Apply
 11. Taktiež nastavte uhol tejto entity, takže hráč/ka sa díva správnym smerom ak sa priteleportuje.

 12. direct

 13. To by bolo pre teleport všetko, až na jednu vec, a to že v hre by ste tento teleport ťažko hľadali z dôvodu, že obe entity sú v hre neviditeľné.
 14. Môžete ich označiť s brushom, povedzme 64 x 64, 4 jednotiek, potom ho otextúrovať (Ja som použil lights/combine_lightpanel001).
  teletex

  Ak to máte hotové, presuňte entitu trigger_teleport aby bola priamo na tomto brushi.
 15. Taktiež môžete pridať entitu Env_beam, ktorá pridá trochu grafického oživenia.
 16. Kliknite na nástroj Entity tool, a vyberte Env_beam. Položte ju do stredu entity trigger_teleport, asi 32 jednotiek od zeme.

  Entita Env_beam obsahuje veľa nastavení pre dosiahnutie rôznych efektov, to čo nasleduje som urobil ja nie je jediná možnosť, môžete experimentovať.
 17. Otvorte Properties entity Env_beam (označte a stlačte ALT+Enter)

  Môžete nastaviť:

  Brightness - 100
  Colour - 0 149 0 a 128 128 255
  Life - 0 (nekonečno)
  Width - 10
  Noise - 2
  Sprite Name - použil som materials/sprites/blueshaft1.vmt (veľa možností cez browser)
  Texture scroll rate - 0
  Frames a Starting Frame súvisia s Texture Scroll rate - 0
  Damage - 0 (pre rôzne prípady, napr. že je to pasca...)
  Start Entity a Ending Entity - toto sú info_targets, ktoré som vložil; robia aby efekt behal v priamej línii do teleportu. (pozri nižšie)
 18. Kliknite na záložku Flags. Zaškrtnite Start On. Z ostatných Flags som ešte zaškrtol Taper Out, s ostatnými môžete experimentovať.

  (Random Strike - je špeciálny prípad, určuje aby sa efekt zapínal a vypínal náhodne, je to užitočné napr. pre elektrické okruhy, Tesla výboje, atď.)
 19. Pridal som do teleportu dve entity Info_targets, je to štartový a koncový bod pre výboj.
 20. Kliknite na nástroj Entity tool, vyberte Info_target a položte ju do stredu entity trigger_teleport, ktorá je na zemi (alebo na otextúrovanom brushi ktorý je na zemi), druhú približne rovnako vzdialene od Env_beam nad ňou.
 21. Otvorte Properties prvej entity info_target, pomenujte ju it_1, kliknite na Apply. Pomenujte aj druhú entitu Info_target, it_2.
 22. Znovu otvorte Properties entity Env_beam a zadajte tieto názvy do Start Entity a Ending Entity.
 23. Opakujte všetko od kroku 8 pre entitu Info_teleport_destination, ale nezabudnite im dať iné názvy.
 24. Kedže je už všetko nastavené, skompilujte mapu.

Ak sa chcete teleportovať naspäť urobíte presne to isté len zrkadlovo, vložíte novúú entitu trigger_teleport blízko pri entite Info_teleport_destination atď. Nezabudnite použiť iné názvy.
Nižšie je popísané ako sme vyrobili búdky na teleporty, aj s dverami. Používa sa entita Func_door_rotating.

 • Podložka a strop rozmery : 132 x 72 x 4 obidve majú textúru metal/metalcombine002
 • Rozdeľujúca stena má rovnakú textúru na brushi o rozmeroch 4 x 64 x 120.
 • Bočné steny : 132 x 4 x 120, s textúrou glass/glasswindow070c a metal/metalcombine002 na predných rohoch.
 • Skopíroval som a potom otočil o 180 brush s textúrou lights/combine_lightpanel001 a položil som ho na strop.

 • booths

 • Dvere sú : Func_door_rotating urobené z brushov 4 x 32 x 120, s rovnakou textúrou ako bočné steny. Najjednoduchšie je spraviť najprv jedny dvere a potom výsledné zduplikovať. Potom ich prekonvertovať na entitu - CTRL+T, vyberte Func_door_rotating.
 • Otvorte Properties

  Speed 50
  Start Sound Combine.door_lock
  Distance 90
 • V záložke Flags zaškrtnite Touch Opens
 • Posunťe Origin tam kde chcete aby boli dvere zavesené. Origin je malý biely krúžok v strede entity Func_door_rotating, po prechode myšou sa kurzor zmení na biely kríž, vy ho môžete chytiť a ťahať.

 • origin

 • Taktiež som použil Clip tool na krajoch dverí, aby som mohol mať inú textúru tam kde sa dvere spájajú - metal/citadel_metalwall063a_cheap.
 • Pretextúroval som stenyz originálnej mapy s chodbou a trochu som upravil aj entity svetiel (light), konkrétne jas - brightness
 • Taktiež odporúčam pridať pár entít env_cubemap aby textúry skla a kovu vyzerali lepšie.

Súbor z tohoto tutoriálu si môžete stiahnuť tu.

Translated from : http://www.halfwit-2.com

 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =