011. Rozbitné okná
7.10.2008 - 14:26,
(Autor: tomoxm)
 1. Otvorte Hammer a potom si otvorte nejaký súbor s miestnosťou, urobte si vlastnú alebo si stiahnite základnú miestnosť z prvého tutoriálu : master_room.zip. Do tejto miestnosti umiestnime stenu do ktorej dáme okná.
 2. Kliknite na nástroj Block tool blocktool a v polke miestnosti urobte brush rovnakej výšky a šírky akú má miestnosť, približne 16 jednotiek hrubú.

 3. wall

 4. Otextúrujte ju ako len chcete.

 5. Sú 4 spôsoby, ktorými docielime jednu a tú istú vec :

  • #1 nástroj CARVE
  • #2 nástroj CLIP
  • #3 Necháte priestor pri stavaní.
  • #4 editovanie pomocou VERTEXu

  Veľmi obľúbenou metódou je číslo #3, ale ukážeme si všetky, začneme nástrojom carve tool.

  #1 nástroj Carve tool carve

  Používanie nástroja Carve tool sa veľmi neodporúča, ak neviete či sa pri použití tohoto nástroja nevytvorí viac brushov ako je nutné. Tento príklad je toho príkladom.
 6. Urobte brush, približne o veľkosti okna, v tomto prípade urobíme okná dve, o rozmeroch 64výška x 96šírka s hrúbkou ako je naša stena.

 7. win1

 8. Mali by byť v stene. Stlačte Enter

 9. topwin1

 10. S označeným brushom okna, kliknite na nástroj carve carv
 11. Ak teraz odsuniete brush mimo steny, uvidíte vyrezaný priestor. (všimnite si, že s brushom okna máme päť brushov)
 12. Posunťe brush okna po stene a urobte to isté na inej časti steny. (Teraz máme 7 brushov)
 13. Ak pridáme dve okná do steny, umiestnené tak ako sú teraz, tak si všimneme že to je najmenej brushov ktoré sa dajú použiť na túto operáciu.

 14. least

  Teraz budeme pokračovať v tutoriáli na rozbitné okno, ostatné tri metódy si popíšeme ku koncu tutoriálu.
 15. Označte brush, ktorý ste používali s nástrojom carve a v pohľade Top (x/y) ho zmenšite aby bol tenší ako je stena.

  Použite nástroj Vertex tool vertextool, a ťahajte žltý bod k sebe (zmenšujeme brush). Budete musieť zmeniť veľkosť mriežky, slúžia na to klávesy [ a ]

 16. thinwin

 17. Kliknite na nástroj Selector tool, aby sme zrušili nástroj vertex tool a uistite sa, že nie je nič označené (klávesa Esc)
 18. Otvorte nástroj Face Edit Sheet faceedit a kliknite na Browse, nájdite textúru Nodraw. Zatvorte Face edit sheet.
 19. Označte brush okna, kliknite na ikonku nástroja Apply current texture applytext, celý označený brush teraz má textúru Nodraw.
 20. Otvorte znova Face Edit Sheet, teraz nájdite textúru glass/glasswindowbreak070a
 21. Uistite sa, že je nastavené Mode: Apply texture and values a kliknite na prednú časť brushu.

  Tada, máme okno.
 22. So stále označeným brushom okna stlačte CTRL+T. Týmto sa otvorí okno s Properties.
 23. V rolovacom menu vyberte Func_breakable_surf. Takto zabezpečíme, že sklo sa bude dať rozbiť na malé kúsky.
 24. V paneli Key Values, vyberte pre Material type materiál sklo - Glass, (zabezpečíme tým, že pri rozbití budeme mať správny zvuk) urobte to isté aj pre položku Surface type. Kliknite Apply a zavrite okno (s properties :D).
 25. Teraz označte brush okna a skopírujte ho (SHIFT a ťahajte) a položte kópiu do ďalšej medzery.
 26. S označeným druhým brushom okna stlačte CTRL+T a zmente ho na func_breakable. Toto zabezpečí, že sa sklo rozbije naraz.
 27. Urobte si brush o rozmeroch 32 x 64výška, a pomocou nástroja carve urobte ďalšiu dieru do steny, táto bude pre okno kde sa rozbije sklo a aj rám.
 28. Postupujte podľa inštrukcií hore pre spravenie skla do nášho okna. Stlačte CTRL+T a spravte ho func_breakable
 29. S ešte označeným brushom otvorte Properties a dajte mu meno (name) sml_glass
 30. S nástrojom Entity tool enttool vyberte prop_dynamic, položte ho do priestoru okna.
 31. Otvorte okno Properties tejto entity, v položke World Model vyberte model models/props_wasteland/plasterwall029g_window01a_bars.mdl, 2x naňho kliknite, potom stlačte Apply. Zatvorte okno s Properties. Toto sú priečky, ktoré sa rozbijú.
 32. Otvorte Properties a dajte im meno bars
 33. S nástrojom Entity tool vyberte prop_static a položte ju do okna.
 34. V Properties vyberte models/props_wasteland/plasterwall029g_window01a.mdl, 2x na tento model kliknite a potom stlačte Apply. Zatvorte okno, toto je okraj okna.
 35. Presuňte tieto dve modely tak aby pasovali presne do okna, skontrolujte to v 3D pohľade.

 36. proppos

 37. Označte a otvorte Properties našeho sml_glass. Kliknite na záložku Outputs a potom Add
 38. Nastavte nasledujúce parametre:

 39. output

  Týmto docielime, že priečky sa rozbijú s oknom.
 40. Predtým ako skompilujete mapu tak si do nej ešte vložíme nejakú zbraň aby sme si vyskúšali ako sa dá naše sklo rozbiť.
 41. Kliknite na Entity tool enttool a vyberte Weapon_shotgun. Položte ju do mapy v 3d pohľade, niekde na podlahu.
 42. Skompilujte a otestujte si mapu.

  #2 nástroj Clip tool

  Niektorý ľudia preferujú tento nástroj na vytváranie dier do brushov. Ja si myslím, že je tento nástroj celkom užitočný na vytváranie dverí, alebo na pretváranie brushov - rozdelením na viac kúskov. Ale pre použitie v tomto prípade, pre minimálne vyťaženie je nutné trochu porozmýšlať.
 1. Ak vytvárate stenu, ktorá rozdeľuje miestnosť, tak ju urobte vysokú ako bude okno. V tomto prípade 64 jednotiek.

 2. clipwall

 3. Vyberte nástroj Clip tool clip
 4. Kliknite nad označenou stenou približne v šírke 80 jednotiek zboku, potom s podržaním ľavého tlačítka myši, ťahajte dole kým neprejdete cez celú stenu. Uvidíte tam svetlo modrú čiaru medzi dvoma úchytkami.
 5. Nástroj Clip tool má tri módy, ktoré sa menia klikaním na ikonu Clip Toolu, alebo stláčaním klávesy SHIFT+X, prvé dve majú biele označenie na strane svetlomodrej čiary, a červené označenie na druhej strane, ak stlačíte Enter, červená strana sa vymaže. Tretí mód má označenie biele na obidvoch stranách čiary, a týmto sa brush rozdelí na dva - po stlačení Enter.
 6. Kliknite na ikonu Clip tool, (alebo stlačte SHIFT+X) kým nie sú obidve strany biele, stlačte Enter

 7. clippit

 8. Pomocou Clip urobte to isté ďalej o 96 jednotiek, a detto aj pre druhé okno. Teraz máte 5 brushov.
 9. Aby sme dokončili stenu tak už len zostáva vyplniť priestor nad a pod prázdnotou, potom pokračujeme v tom ako sme to už popisovali hore v tomto tutoriáli

#3 Pri stavbe necháte priestor pre okná

Toto len znamená, že staviate stenu z viacerých brushov, tak aby ste nechali priestor pre okná, ktoré sa zaplnia sklami.
Ale čo ak sa rozhodnete postaviť okno už v postavenej stene - tam kde nemôžete použiť nástroj Carve tool ? Na to tu je štvrtá možnosť :

#4 Nástroj Vertex tool, a duplikácia

 1. Urobte stenu cez celú miestnosť.
 2. Kliknite na ikonu Vertex Tool vertextool
 3. V 2d pohľade si všimnite že rohy brushu majú biele body, a stredné sú žlté.
  Biele body pohybujú celým rohom brushu, tie žlté celou stranou.
 4. Po ťahaní žltými môžete rozšíriť celý brush.
 5. V pohľade 2D Side (x/z), chyťte žltý bod v dolnom strede steny a ťahajte ho hore.

 6. vertwin

 7. Kliknite na ikonu Select tool selector.jpg a uistite sa, že brush je označený, stlačte klávesu SHIFT a ťahajte kópiu dole na podlahu.
 8. Nebudeme pokračovať podrobnejšie, proste len urobte týmto spôsobom všetky brushe kým nebudete mať stenu s priestorom pre okná, potom pokračujte tu pre dokončenie práce na okne.
 9. Dúfajme že vás to neodradilo. Chceli sme vám len ukázať rôzne cesty ako dosiahnuť ten istý cieľ, je už len na vás ktorú si vyberiete. Nezabudnite, že pri výrobe dier do brushov vždy sa pokúste urobiť čo najmenej brushov, a nerobte veľmi komplikované operácie s Carving...


Súbor z tohoto tutoriálu si môžete stiahnuť tu.

Translated from : http://www.halfwit-2.com

 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =