007. Chodba a dvere
7.09.2008 - 08:43,
(Autor: tomoxm)
 1. Otvorte si súbor s miestnosťou, ktorú sme si vyrobili v tutoriáli č. 004 a uložte si mapu pod iným názvom.
 2. Označte si miestnosť kliknutím na strop v 3D pohľade.
  Takto sa nám označia steny, podlaha a strop. Teraz potrebujeme ale len jednu stenu, takže :
 3. choďte v menu na položku Tools | Ungroup. Týmto sme odstránili skupinu (group) a keď kliknete na stenu tak sa označí iba ona.
 4. Kliknite na pravú stenu (v Top 2d pohľade)
 5. Držte klávesu SHIFT a ťahajte stenu doprava. Týmto sme ju zduplikovali.
 6. Umiestnite novú stenu o 96 jednotiek vpravo od starej.

 7. RightWall

 8. S ešte označenou stenou kliknite na nástroj Vertex Edit VertexTool
 9. V Top 2d pohľade chyťte hornú časť steny a rozšírte ju dohora o 112 jednotiek.

 10. 112units

 11. Vyberte si nástroj selector a zduplikujte túto stenu (SHIFT a ťahajte)
 12. Otočte ju o 90 v osi Z ( Tools | Transform) a posuňte ju tak aby spojila vrchnú časť steny a vytvorila chodbu.

 13. Join

 14. S nástrojom Vertex Edit Tool, skráťte túto stenu na 640 jednotiek. Mala by lícovať s miestnosťou.

 15. Shorty

 16. Označte strop miestnosti, a s nástrojom Vertex Edit ho rozšírte takže prekrýva aj chodbovú stenu.

 17. Ceiling

 18. Urobte to isté aj s podlahou.

  Ak sa poprechádzate v 3d pohľade (kurzor majte v okne Camera a stlačte Z), tak uvidíte novú chodbu. Potrebuje ešte pár brushov a dotextúrovať aby bola hotová.
 19. Otvorte nástroj Face edit tool FaceEditTool a majte vybratú funkciu Mode: Lift and Select, potom v 3D okne stlačte klávesu Z, v našej chodbe kliknite na textúru No draw.
 20. S označenou textúrou No Draw, vyberte nástroj Block Tool a vytvorte dva brushe ktoré zaplnia diery v chodbe.

 21. Brushgap

 22. Otvorte nástroj Face edit tool, majte zapnutú funkciu Mode:Lift and Select, v okne Camera kliknite na kliknite na textúru steny (ktorá už má textúru, ale nie no draw) a pravým tlačítkom kliknite na stenu kde je textúra No Draw. Takto otextúrujte celú chodbu (môžete použiť aj inú textúru akú len chcete).

  Keď už máme hotovú chodbu, tak si budeme musieť urobiť nejaké otvory pre naše dvere. Sú minimálne dva spôsoby ako to urobiť :
 23. Nástroj - The Clip Tool

 24. Označte pôvodnú severnú stenu. Kliknite na nástroj Clip Tool ClipTool
 25. Kliknite v strede steny a ešte so stlačeným ľavým tlačítkom myši potiahnite čiaru smerom dole. Uvidíte bielu čiaru.
 26. Nástroj Clip tool má 3 módy, menia sa klikaním na ikonu ClipTool, prvé dve majú buď jednu alebo druhú časť steny bielu, červenú druhú, ak stlačíte Enter červená sa akoby odreže a hneď vymaže. Tretí mód má obidve časti steny biele, pomocou tohoto módu sa stena rozdelí na dve časti, po stlačení klávesy Enter.
 27. Kliknite na nástroj Clip tool kým nie sú obidve časti steny biele.

 28. ClipWall

  Stlačte Enter. Práve ste rozdelili stenu na dve časti.
 29. S označenou jednou časťou steny použite nástroj Vertex Edit Tool a zmenšite ju aby ste vytvorili dieru o šírke 64 jednotiek.

 30. 64door


  Pozrime sa do 3d pohľadu.
 31. Urobte to isté s pôvodnou východnou stenou.

 32. eastdoor

 33. Urobte dva brushe na zakritie dvoch dier nad dverami o rozmeroch : výška 32 jednotiek, dĺžka 64 a šírka 16 jednotiek.

 34. TopGap

 35. Teraz si do týchto prázdnych priestorov pridáme rôzne druhy dverí(otáčajúce).
 36. Odporúčame pridať do chodby aj nejaké entity svetiel (Lights), stačí ich skopírovať z miestnosti.
 37. Môžete si mapu skompilovať a pozrieť sa ako zatiaľ naša mapka vyzerá.

Dvere - posuvné (Doors - Sliding) - func_door

 1. Otvorte Texture Browser a vyberte si textúru No Draw.
 2. Vytvorte dva brushe o rozmeroch 64 x 8 x 96výška a 8 x 64 x 96výška, aby sme zaplnili diery v našich stenách.
 3. Otextúrujte tieto brushe s nejakými textúrami ktoré sa tam hodia, použite nástroj Face Edit FaceTool, a tieto textúry urovnajte(fit), nezabudnite otextúrovať strany a vrch. (My sme použili textúru metal/metalwall061h a metal/metalcombine002 - nie sú to textúry dverí ale vyzerajú dobre)
 4. Označte brush v severnej stene, stlačte CTRL+T, a vyberte func_door v položke Class.
 5. Kliknite na záložku Flags, a uistite sa že je zaškrtnutá položka Use opens.
 6. Vo výbere Keyvalues v záložke Class Info, nám ukazuje funkcia Move direction (smer pohybu) (Pitch Yaw Roll), akým smerom sa budú pohybovať dvere z pohľadu Top(x/y). Naše dvere pôjdu smerom doľava. Môžete to zmeniť presunutím bieleho ukazovateľa.

 7. Circle

 8. Taktiež si môžete vybrať zvuky pri začatí a ukončení otvárania dverí (Start Sound, Stop Sound), môžete si vybrať rôzne zvuky z výberu (môžete použiť aj filter podobne ako pri textúrach.

 9. Sound

 10. Dvere potrebujú miesto kde sa budú zasúvať, takže si jedno spravíme.
 11. Označte ľavú stenu, použite nástroj Vertex Tool na zmenšenie v pohľade Top (x/y) z šírky 16 jednotiek na 4.
 12. Zduplikujte ju (klávesa SHIFT a ťahajte) a položte duplikát tak ako je to na obrázku.

 13. gapgap

 14. Mali by ste mať hotové posúvacie dvere, skompilujte mapku a vyskúšajte ich.

  Posledná sekcia tohoto tutoriálu ukazuje ako urobiť tieto posúvacie dvere trochu inak, s použitím funkcie func_tracktrain.

Func_tracktrain

Táto entita je užitočná na robenie pohybujúcich sa objektov. Nasleduje entity Path_track ktoré môžete položiť kam len chcete, na to aby sa váš 'vlak(train)' pohyboval tak ako chcete. Môže sa použiť na dvere, výťahy a samozrejme vlaky :-) V tejto ukážke si spravíme dvere ktoré sa presunú z dverí a pritiahnu sa k stene.
 1. Označte brush ktorý ste vyrobili a otextúrovali pre pravú stenu, stlačte CTRL+T a vyberte entitu Func_tracktrain
 2. Otvorte vlastnosti - Properties - a nastavte nasledovné parametre

  Name sl_dr_1

  First stop target stop_1.

  Height above track put 0.

  Vyberte si zvuky pre Move sound a start sound; stop sound, aké len chcete.

  Kliknite na Maximum speed (maximálna rýchlosť) a nastavte ju na 25

  Kliknite na tlačítko Apply.
 3. Kliknite na záložku Flags, uistite sa že sú zaškrtnuté : No pitch (xRot), No User Control a Fixed orientation

 4. Teraz si zadáme cestu ktorú naša entita func_tracktrain prejde.
 5. Kliknite na nástroj Entity a vyberte Path_track
 6. Budete musieť položiť 3:

  Prvú do stredu dverí
  Druhú vedľa prvej smerom doprava (v takej istej výške od podlahy ako prvá)
  Tretiu o 24 jednotiek popri stene vnútri miestnosti (v rovnakej výške).

 7. pts_topb


  pts_sideb

 8. Označte prvú entitu path_track a otvorte okno s Properties (ALT+Enter)

  A zmente nasledujúce

  Name: stop_1
  Next stop target stop_2
  kliknite na Apply
 9. Označte druhú entitu path_track otvorte okno s Properties

  A zmente nasledujúce

  Name stop_2
  Next stop target stop_3
  kliknite na Apply
 10. Označte tretiu entitu path_track otvorte Properties

  Zadajte

  Name stop_3
  Kliknite na Apply
 11. Entita Func_tracktrain pôjde do prvej entity Path-track ako je to nastavené v Properties. Prvá entita Path-track ju pošle do druhej entity Path-track atď. Dvere sa zastavia pri tretej entite Path-track Musíme ešte spraviť to, aby tieto dvere vedeli kedy sa majú otvoriť, takže použijeme Trigger (prepínač).
 12. V nástroji Texture Browser vyberte textúru Trigger
 13. V chodbe spravte brush priamo pred dverami

 14. trig_top


  trig_side

 15. Označte ho, stlačte CTRL+T, a nastavte ho na entitu Trigger_multiple
 16. Otvorte okno s Properties
 17. Kliknite na záložku Outputs a kliknite na Add
 18. Zadajte nasledujúce:

  My output named OnStartTouch (ak hráč vojde do triggeru)
  Targets entities named sl_dr_1 (naša entita func_tracktrain)
  Via this output StartForward (entita path_track pôjde najprv dopredu )
 19. Kliknite na Apply
 20. Zasa kliknite na Add a
 21. zadajte nasledujúce:

  My output named OnEndTouch (ak hráč vyjde z triggeru)
  Targets entities named sl_dr_1 (entita func_tracktrain)
  Via this output StartBackward (pôjde naspäť do prvej entity path_track)
 22. Kliknite na Apply
 23. Skompilujte mapu a môžete si vyskúšať tri odlišné dvere, a prechádzať cez chodbu.
Stiahnite si súbor : door_corridor.zip (4.526kb)

http://www.halfwit-2.com

 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =