006. Chodba
6.09.2008 - 18:35,
(Autor: tomoxm)
 1. Spustite Hammer
 2. Ak chcete vytvoriť svoju vlastnú miestnosť kliknite na file | new,
 3. alebo môžete použiť miestnosť z druhého tutorálu, nájdete ju tu.
 4. Pomocou nástroja Select SelectTool označte celú miestnosť. (Kliknite a ťahajte box v 2d pohľade a stlačte Enter)
 5. Držte klávesu SHIFT a ťahajte miestnosť doprava. Teraz by ste mali mať dve miestnosti.
 6. Označte prvú miestnosť a zrušte jej skupinu (Ungroup CTRL+G, alebo Tools | Ungroup)

 7. Ungroup

 8. Označte pravú stenu miestnosti (tá ktorá je nalícovaná ku skopírovanej)
 9. Kliknite na Vertex toolVertexTool V Top 2D pohľade si môžete všimnúť, že rohy brushu majú biele body a v strede brushu sú tieto body žlté.

  Biele body pohybujú celým rohom brushu, žlté zase celou stranou brushu

  V Top 2d pohľade si priblížte a potiahnite stredný žltý bod steny.


 10. midvert

 11. Potiahnite ho dole asi polovicu svojej dĺžky. Kliknite znovu na nástroj Selector tool.

 12. Half

 13. Uistite sa že je stena označená, podržte klávesu SHIFT a zduplikujte ju.(podržte SHIFT a ťahajte). Dajte ju na miesto odkiaľ ste ťahali stenu.
 14. Označte obidva steny a použite Vertex edit na vytvorenie otvoru s rozmerom 128 jednotiek.
 15. Urobte to isté s ľavou stenou v druhej miestnosti, až na ten rozdiel, že dieru neurobte oproti diere v druhej miestnosti (nezabudnite sa uistiť, že svetlá sú ešte stále na stenách !)

 16. Twogaps


  Na vytvorenie chodby medzi našimi dvoma miestnosťami máme tieto možnosti : môžete urobiť novú miestnosť s rozmermi aké má mať chodba, alebo môžete zduplikovať existujúcu. V tomto tutoriáli si to urobíme pomocou druhej možnosti.
 17. Skopírujte (označte, SHIFT a ťahajte) jednu zo stien, 3x. Použijeme všetky štyri steny na urobenie celej chodby.
 18. Označte všetky štyri steny (Držte CTRL pri označovaní) a potom stlačte CTRL+M (alebo v menu Tools | Transform )
 19. V okne ktoré sa nám otvorí sa uistite, že máme zaškrtnuté políčko Rotate a vložte do Z túto hodnotu 90.
  Kliknite na OK
 20. Obidva tieto steny upravte a rozložte tak ako je to na obrázku.

 21. Twowalls

 22. Zduplikujte jednu zo stien a otočte (Rotate) ju (CTRL+M) pomocou osi X o 90. Toto bude strop prvej časti našej chodby.
 23. Dajte ju na miesto a použite nástroj Vertex edit ak je to potrebné.
 24. Skopírujte (Copy), a presuňte kópiu dole, aby nám vytvorila podlahu.
 25. Zostávajúce dve steny položte pred otvor v druhej miestnosti.
 26. Označte ich a použite nástroj Vertex tool. Chyťte stredný bod (žltý) a potiahnite ho hore tak aby sa spojovala s našou rovnou chodbou.

 27. Vertwall

 28. Označte strop rovnej časti chodby a skopírujte ho (Copy). Presuňte ho tak aby bola nad našou krivou časťou chodby. Pomocou nástroja Vertex edit upravte body aby strop sedel so stenami.

 29. Roof2

 30. Skopírujte (Copy) strop a presunte kópiu na miesto kde má byť podlaha.
 31. Vložte dve entity svetla (light) (Môžete použiť existujúce a skopírovať ich do chodby).
 32. Otextúrujte steny, strop a podlahu našej novej chodby (pretože teraz je tam textúra No draw).
 33. Jednoduchšie je to urobiť to takto:
 34. Uistite sa že nič nemáme označené (klávesa Esc)
 35. Otvorte nástroj Face Edit tool FaceEditTool
 36. V tomto okne by malo byť zapnuté Mode: Lift and Select.
 37. Vyberte textúru v 3D móde tak že na ňu kliknete, zmente Mode v nástroji Face edit a kliknite na Apply (textures+values) a vložte textúru podržaním CTRL a kliknutím pravého tlačítka na stenu s textúrou No draw. Urobte to isté s textúrami pre strop a podlahu.
 38. V 3d pohľade skontrolujte vonkajšok v priestore a uistite sa že textúra No draw je na všetkých stranách ktoré hráč nemôže vidieť.
 39. Skompilujte mapu.
Stiahnite si mapu : corridor2.zip (3.506kb)

Translated from : http://www.halfwit-2.com

 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =