005. Keypad
31.08.2008 - 07:04,
(Autor: tomoxm)
 1. Otvorte Hammer editor
 2. Nahrajte súbor rooms_door.vmf ktorý môžete stiahnuť tu, alebo je možné použiť vlastnú mapu ktorá obsahuje dvere.
 3. VyberteSelector dvere, (kliknite na ne v 3d pohľade) a otvorte Properties (ALT+Enter)
 4. Pomenujte ich door. Kliknite na Apply

 5. Doorname

 6. Kliknite na záložku Flags, uistite sa že Touch Activates alebo Use activates (záleží na vás, ktoré uprednostníte) a Starts locked sú zaškrtnuté.

 7. DoorFlags

 8. Na vytvorenie keypad-u, vytvorte brush 13W(šírka)x13H(výška)x2(hrúbka), položte ho na stenu v približe polovici výšky hráča, ku dverám.
 9. Teraz je potrebné vytvoriť tlačidlá z brushov cca 3Wx3Hx2, položiť ich na keypad brush (9 alebo 10 v závislosti od toho či chcete vytvoriť nulu).

 10. Buttons

 11. Teraz prekonvertujte jednotlivé tlačítka na func_button
  Bude to trošku piplačka.
  Vyberte prvé tlačidlo, stlačte CTRL+T, nájdite func_button v dropdown-e.
  Pomenujte ho 1
  Kliknite na Apply
  Kliknite na tlačidlo Copy

 12. Copy

 13. Vyberte ďalšie tlačidlo, stlačte CTRL+T, kliknite na tlačidlo Paste a zmeňte Name na 2

 14. Paste

  Takto pokračujte kým nebudete mať všetky tlačidlá func_buttons pomenované od 1 do 9 (príp. 0)
 15. Teraz vyberte všetky tlačidlá, otvorte Properties, kliknite na záložku Flags, a uistite sa že funkcia don't move je zaškrtnutá.
 16. Rozhodnite sa aký bude PIN pre dvere, v tomto tutoriáli to bude kombinácia v poradí 3 4 9
 17. V Properties (ako vždy označte brush a stlačte klávesu ALT+Enter) prvého tlačítka: 3
 18. Otvorte záložku Flags a zaškrtnite (ak nie je ) Use Activates.
 19. Choďte do záložky Outputs, stlačte Add.

 20. Použite tieto nastavenia:

  My output named : OnPressed
  Targets Entities named (nasledujúce tlačítko PINu) 4
  Via this input: UnLock

 21. Choďte do Properties druhého tlačítka, v našom prípade to je: 4
 22. TIP....
  Ak chcete zmeniť Properties na nasledujúcom objekte; kým ste v Properties okne, vyberte nasledujúci objekt v 3D pohľade, obsah okna Properties sa zmení na nastavenia tohoto novo označeného objektu.
  Nezabudnite sa uistiť že kliknete na tlačítko Apply predtým než sa prepnete medzi objektami, pretože stratíte nastavenia ktoré ste menili.
  V záložke Flags, skontrolujte či je zaškrtnuté Starts Locked.

  Choďte do záložky Outputs, kliknite na Add a vytvorte dva Outputs(výstupy), použite tieto nastavenia:

  #1:

  My output named : OnPressed
  Targets entities named: (posledné tlačítko PINu) 9
  Via this input : UnLock

  #2

  My output named : OnUseLocked
  Target entities named : (posledné tlačítko PINu) 9
  Via this input : Lock

 23. V Properties posledného tlačítka nášho PINu: 9

 24. Choďte zasa do záložky Flags, uistite sa, že Starts Locked je zaškrtnuté.

  Potom v Outputs kliknite na Add a vytvorte dva výstupy Outputs, použite tieto nastavenia:

  #1

  My output named : OnPressed
  Targets entities named : door
  Via this input: Unlock

  #2

  My output named : OnUsedLocked
  Targets entities named : (druhé tlačítko PINu) 4
  Via this input : Lock

  Ok, teraz ako sa vysporiadame s ostatnými tlačítkami, ktoré nie sú v PINe.

 25. V Properties jedného z nich na záložke Flags musia byť zaškrtnuté iba : Use Activates a Don't Move.
 26. Kliknite na záložku Outputs, potom Add a pridajte tri výstupy (Outputs) s nasledujúcimi nastaveniami:

 27. #1

  My output named : OnPressed
  Targets entities named : (druhé tlačítko PINu) 4
  Via this input : Lock

  #2

  My output named : OnPressed
  Targets entities named :) (posledné tlačítko PINu) 9
  Via this input : Lock

  #3

  My output named : OnPressed
  Targets entities named : door
  Via this input : Lock

 28. Opakujte tento postup pre všetky čísla ktoré sa nenachádzajú v PINe. Jednoducho sa to robí pomocou kopírovania (Copy) všetkých výstupov - Outputs jedného hotového tlačítka a prilepenie Paste do ostatných tlačítok:

 29. OutCopy

 30. Skoro sme u konca! Choďte do nastavenia (Properties) dverí, záložka Outputs pridajte tri výstupy - Outputs, a použite tieto nastavenia:

 31. #1

  My output named : OnFullyClosed
  Targets entities named : door
  Via this input : Lock

  #2

  My output named : OnOpen
  Targets entities named : (druhé tlačítko PINu) 4
  Via this input : Lock

  #3

  My output named : OnOpen
  Targets entities named : (posledné tlačítko PINu)9
  Via this input : Lock

  Teraz ešte pridať zvuky.

 32. Pre každé tlačítko ktoré nie je v PINe, v nastaveniach (Properties ) nastavte Locked Sound = None a potom:

 33. Unlocked Sound - akýkoľvek zvuk chcete, niečo ako že ste netrafili správne tlačítko (small zap alebo buzz).

  Pre prvé dve tlačítka v PINe, ale nie v poslednom, dajte Unlocked Sound - na niečo pozitívne: Access Granted (musíte to napísať, pretože nie je to v dropdown menu), a nastavte Locked Sound none
 34. Pre posledné tlačítko v PINe: 9, nastavte Unlocked Sound niečo čo bude znieť ako odomknutie dverí (napr. Power Deadbolt), a nastavte Locked Sound na nejaký zvuk že je PIN nesprávny (small zap alebo buzz).


 35. Ešte môžte pridať vašim dverám (door) zvuky ako napr. Start Sounds a Stop Sounds v nastavení Properties.
 36. Skompilujte mapu.


 37. Boomstick123 napísal "V tomto tutoriály som použil vlastné textúry, a budem rád ak ich budete používať. Ďakujem Bornsteinovi za užitočné rady".

 38. Súbor obsahuje textúry, prefab keypadu a ešte nejaké inštrukcie.
 39. Download the File : keypad.zip (19.142kb)

  Translated from : http://www.halfwit-2.com

 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =