004. Otočné dvere
30.08.2008 - 17:38,
(Autor: tomoxm)
 1. Otvorte si miestnosť ktorú sme si vytvorili v predchádzajúcom tutoriáli.
 2. Vymažte Trigger Brush a uložte mapu pod iným názvom.
 3. Otvorte texture window a vyberte si textúru no draw.
 4. Kliknite na block toolBlockTool a nakreslite brush 32 jednotiek hrubý, a nastavte dĺžku a šírku podľa miestnosti, položte daný brush do stredu miestnosti v Top2d pohľade, týmto rozdelíme miestnosť na dve izby.
  Stlačte klávesu Enter.


 5. NewWall


  Niektorý mappery vravia, že by sa nemala používať funkcia Carve tool (V menu Tools | Carve alebo na Map Operations Bar). Ohľadom tejto funkcie sa tiahnu dlhé spory na fórach. Na naše dvere nebupoužijeme funkciu "carve". Niektorý ľudia robia dvere pomocou Clipping tool. Obidve možnosti (carve tool a clipping tool) budeme používať v tutoriáloch, podľa toho kde sa aká funkcia hodí. Pre tento tutoriál použijeme viac brushov a necháme priestor pre dvere. V tomto tutoriáli budeme používať aj Vertex Editing Tool.
 6. Označte vašu novú stenu.
 7. Kliknite na Vertex ToolVertexTool
 8. V 2dTop pohľade uvidíte, že rohy brushu majú biele body a stred brushu má body žlté.
 9. Biele body pohybujú celým rohom brushu, žlté hýbu celou plochou.

  2dVertex


  (Ak chcete hýbať iba jedným bodom, môžete ho označiť v 3d pohľade, o tom ale až neskôr)
 10. S myšou chyťte žltý bod na tenšej strane steny a potiahnite ho celkom do stredu miestnosti.

 11. Verted

 12. Kliknite na selector tool aby ste sa prepli z vertex tool-u.
 13. Teraz zduplikujeme brush ( Označte ho, podržte klávesu SHIFT pri ťahaní brushu) a pretiahnite nový brush do priestoru vľavo od pôvodného.

 14. Teraz vznikla stena rozdelená na dve časti.

  Stena musí mať v sebe dieru o šírke 64 jednotiek pre "zárubňu" a dvere.
  Tip....
  Odmerať priestor môžete použitím Selector toolu, keď s ľavým tlačítkom myši natiahnete v 2D pohľade obdĺžnik.
 15. Použite nástroj Vertex Tool na rozšírenie jednej steny na požadovanú šírku 64 jednotiek.
  Keďže dvere majú výšku iba 92, a šírku 128 jednotiek, budeme musieť zaplniť "trhlinu" nad dverami.
 16. Zduplikujeme jednu zo stien a pomocou Vertex Tool ju zmenšíme do tohoto priestoru nad dverami, pričom necháme 96 jednotiek vysokú dieru pre dvere. (toto sa dá urobiť aj vytvorením nového brushu pomocou Block Toolu; čokoľvek urobíte tak nový brush musí byť 64 jednotiek široký a 32 jednotiek vysoký)

 17. Infill


  Vytvoríme si jednoduché dvere, z brushu, ktorý prekonvertujeme na funkciu func_door_rotating

  Aby otváracie dvere vyzerali dobre, tak by mali mať zárubňu, na ktorej sa budú otáčať. Takže budeme potrebovať trochu viac brushov.
 18. Vytvorte brush o výške 92 jednotiek, šírka a hrúbka nech je 4 a 16, Položte to naľavo od diery v dverách, zduplikujte tento brush a tento duplikát položte vpravo. Znova zduplikujte tento jeden brush a otočte ho pomocou menu Tools | Transform v osi Y o 90 stupňov. Potom použite Vertex Edit tak aby tento brush spájal vrch zárubne.

 19. Doorframe

 20. Ešte by sme mohli použiť drevenú textúru na vnútorné strany zárubne.
 21. Teraz urobte brush, z ktorého urobíme naše dvere. O rozmeroch 16 x 56 x 92 jednotiek. (Taktiež môžete použiť to čo sme sa naučili : zduplikovať nejaký brush a pomocou vertex toolu ho upraviť na naše potreby!)
 22. Otvorte prehliadač textúr (texture browser) a vyberte textúru dreva (wood/wooddoor032a sme použili v našom turoáli)
 23. Na otextúrovanie dverí choďte do 3d camera módu (kurzor v 3d pohľade, stlačte klávesu Z). Presuňte sa na miesto kde máte dvere, aby ste sa na nich pozerali.
 24. Vyberte nástroj face edit toolFaceEditTool, uistite sa že funkcia Mode je Lift and select.
 25. Kliknite na textúru dverí. Zmente mód na Apply (texture only) a aplikujte ich na zárubňu (obidve strany a vrch).
 26. Choďte späť na mód Mode:Lift and select
 27. Podržte klávesu CTRL, a označte strany zárubní a dvere, mali by byť označené 4 strany, zmenťe texture scale (mierku textúry) v X na 0.285 a v Y na 0.215. (zistíte, že sa to zaokrúhli na 2 desatinné miesta)
  Kliknite na Apply
 28. Teraz zo všetkými 4 stranami označenými, použite "Texture shift arrows" na to, aby daná textúra presne sedela na dvere aj zárubňu.
 29. Keďže sme otočili hornú stranu zárubne, tak budeme musieť otočiť aj textúru aby sedela.
 30. Zapamätajte si, že keď otočíte brush, tak sa otočí aj textúra, aj keď ju aplikujete až potom.
  Alternatívna cesta je, že keď sedí presne textúra dverí, potom keď máme otvorenú funkcionalitu face edit tool, klikneme ľavým tlačítkom na predok dverí, podržíme ALT a klikneme pravým tlačítkom myši na všetky tri časti zárubne.

  Door Textured

  (Ak chcete aby boli dvere zavesené z druhej strany, dajte mínus pred mierkou textúry v osi X.)
 31. Opakujte textúrovanie textúrovanie na druhej strane dverí a zárubne.
 32. Daná procedúra by sa dala urobiť aj jednoduchšie ale chceli sme vám ukázať aj iné funkcie nástroja face edit tool

 33. Teraz urobme dvere na pántoch.

 34. Označte brush ktorý reprezentuje dvere (nie zárubňu) a stlačte CTRL+T.
 35. V položke Class si vyberte funkciu func_door_rotating.
 36. Kliknite na Apply, potom na záložku Flags.
 37. Zaškrtnite Use Opens, a odškrtnite Touch Opens.

 38. Ostatné nastavenia (flags) hovoria sami za seba. V 2d Top pohľade môžete vidieť biely kruh, toto je náš pánt. Ak ho nevidíte, tak sa uistite, že máte tlačítko toggle helpers zapnuté Toggle Helpers ON.
 39. Stále v 2dTop pohľade prejdite na tento biely kruh. Kurzor sa nám zmení na kríž. Podržte ľavé tlačítko myši a posuňte kruh kde chcete mať pánt.

 40. Hinge

 41. Teraz môžete otextúrovať novú stenu a celú miestnosť ako len chcete. Textúry steny budú pasovať presne ak vyberiete nejaké ktoré majú výšku 128 jednotiek. (Tu sme použili na steny - plaster/plasterwall009a, podlaha - concrete/concretefloor012a a strop - concrete/concreteceiling001a )
 42. Skompilujte a spustite mapu


Tento tutoriál sa rozvíja v tutoriáli č. HLWIT 007 - Chodba a dvere, kde je pridaná chodba a ďalšie dvere.

Stiahnite si súbor : rooms_door.zip (2.523kb)

Translated from : http://www.halfwit-2.com

 

Napísať otázku k tutoriálu

Meno: Dátum:
Kontrolný kód : 5 + sedem =