Source SDK
Call Of Duty Series
Unreal Development Kit
CryEngine / Crysis 1, 2
Medal Of Honor Series
  • Planet MOH - stránka o všetkých častiach Medal Of Honor (ENG)
  • .map MoHAA - výborná stránka o tvorbe máp (ENG)
Company Of Heroes
Skyrim